Oferta de treball: Peó d’Obra TRFO Línia PANP (8560)

publicat el 10/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Peó d’Obra – TRFO Línia PANP

Categoria:

AGP – Peó d’Obra

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/05/2022 al 12/05/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 13/05/2022.
 • Període d’al·legacions: 16/05/2022.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 17/05/2022.
 • Entrevistes: 18/05/2022.
 • Publicació dels resultats finals: 20/05/2022.

Funcions del lloc de treball:

 • Reparacions de paviments, murs, parets, terrers, entre d’altres.
 • Manteniment d’arquetes, desguassos, substitució de canonades, etc.
 • Suport d’obra a les reparacions de mobiliari urbà i pintura que realitzen altres operaris.
 • Treballs de millora de l’entorn, com revocats, entre d’altres.
 • Manteniment de les eines necessàries per tenir cura de les seves tasques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

Línia Treball i Formació destinada a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim sis mesos, durant els divuit mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Requisits valorables:

 • Experiència, mínima de 6 mesos, relacionada amb el lloc de treball.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons mòdul retributiu actualitzat

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 01/06/2022

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal i valoració de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació - Línia PANP

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 8560 , a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
Actualitzat el 13/5/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7726J

8017T

5541A

1692H

0593J

5334S

6103Q

8162L

9881D

5656C

6809D

3983E

3525K

4037R

2917G

8620W

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

18/05/2022

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 - 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

Cada aspirant té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

DNI / NIE

Hora:

8620W

09.00h

5541A

09.10h

4037R

09.20h

0593J

09.30h

5334S

10.40h

8162L

10.50h

9881D

11.00h

5656C

11.30h

6809D

11.40h

3983E

11.50h

7726J

12.00h

8017T

12.10h

3525K

12.20h

1692H

12.30h

6103Q

12.40h

2917G

12.50h

Tribunal qualificador:

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal: Helena Drago Rosa
 • Vocal: Lidia Corbera Chéliz

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència del les assessores externes que tindran veu però no vot:

 • Cinta Montañés Princep
 • Núria Panisello Moreno
 • Sofia Laura Rovere
 • Sandra Aliau Pons

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la. Tanmateix, si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/5/2022

Resultats definitius

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les entrevistes realitzades el dia 18/05/2022, per al procés de selecció: 1 Plaça de Peó d’Obra – Programa Treball i Formació Línia PANP,  és el següent:

DNI

RESULTAT

8017-T

Seleccionat/da

5656-C

Suplent

8620-W

No seleccionat/da

5541-A

No seleccionat/da

4037-R

No seleccionat/da

0593-J

No seleccionat/da

5334-S

No seleccionat/da

8162-L

No seleccionat/da

9881-D

No seleccionat/da

6809-D

No seleccionat/da

3983-E

No seleccionat/da

7726-J

No seleccionat/da

3525-K

No seleccionat/da

1692-H

No seleccionat/da

6103-Q

No seleccionat/da

2917-G

No presentat/da

Per la qual cosa el Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra: 8017-T

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies