Oferta de treball: Educador/a Social

publicat el 24/08/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/08/2022

Nom de l’oferta de treball:

Educador/a Social

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

3 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 25/08/22 al 13/09/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

29.962,69 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per proveir temporalment tres llocs de treball d’Educador/a de Serveis Socials, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració Especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 465KB)

Actualitzat el 14/9/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2650/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3293M

9716M

8653S

7334S

7859V

9781R

9336B

8844J

2828N

2027J

8626W

8933X

2472F

0994S

2785L

5158R

0245W

0576T

2637D

0665X

5616G

7560B

6631P

8186P

5848H

9721W

0598J

6746W

3516K

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

1604M

3441G

7057C

2683G

6408W

4235W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2372L

No aporta la documentació requerida i imprescindible

5863Q

No aporta la titulació requerida

9533Y

No aporta la titulació requerida

3230G

No aporta la titulació requerida

1139R

No aporta la titulació requerida

1324D

No aporta la titulació requerida

0513C

No aporta la titulació requerida

1702X

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:  del 15/09/2022 al 28/09/2022    

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu. Tots aquells aspirants que no hagin presentat el document Annex II durant el període d’inscripció, ho poden fer durant el període d’al·legacions.

Convocatòria inici de les proves:       

Fase d’oposició

1- Coneixements nivell C1 català

Dia:

30/09/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, 2ª Planta

43870 - Amposta

 

2- Prova teòrico pràctica

 

Dia:

03/10/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Beatriz Fabra Arques
 • Suplent: Mercè Princep Guarch

Vocal 1

 • Titular: Gisela Ferré Pla
 • Suplent: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal 2

 • Titular: Lydia Lázaro Armela
 • Suplent: Àngels Duran Fosch

Vocal 3

 • Titular: Anna Palacios Conde
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

 

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, essent:

 

 • Assumpta Eixarch Conesa
 • Un/a Tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies