Oferta de treball: Borsa Conserges Edificis Municipals

publicat el 25/05/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Conserges Edificis Municipals

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/05/2022 al 13/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota:Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiquespublicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Conserge Edificis Municipals per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Laboral Temporal, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’administració general.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 384KB)

Actualitzat el 3/6/2022

Correcció d’un error material sobre les bases que han de regir la convocatòria del
procés selectu per tal de crear una borsa, mitjançant el sistema de concurs-oposició
lliure, d’una plaça de Conserge edifcis municipals per a l’Ajuntament d’Amposta, en
règim laboral temporal, escala administració general, grup AgP.


Descarregar Correcció bases (PDF,146KB)

Actualitzat el 22/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1898/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8283Y

3295B

7389H

4150B

5540L

1809K

4868G

0874M

3131J

5200C

5243G

6441X

3571B

8699S

9134K

0097E

Admesos/es pendent nivell B2 català

DNI

7339G

3103M

8164H

0385C

1442K

9148Y

4236D

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

3761G

Admesos/es pendent nivell B2 català i nivell superior llengua castellana

DNI

7801G

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 23/06/2022 al 07/07/2022 (ambdós inclosos)

S’informa a tots/es els/les aspirants que no han presentat el document Annex II per a la valoració dels mèrits, si s’escau, poden fer-ho durant el període d’esmena.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico-pràctics

Primera jornada

Dia:

12/07/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Preguntes teòriques (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica, primer cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Segona jornada

Dia:

14/07/2022

Lloc.

A determinar

Hora:

09.00h

Prova 3: Prova pràctica, segon cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de les llengües oficials:  En funció dels aspirants que hagin superat les proves teòrico - pràctiques, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de les proves de coneixements de les llengües oficials (segons punt 3.1.1)

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Cecilia Cartes Fumadó
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1 

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Marcos Pelliser Díaz
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Alejandra Ripollés Forcadell
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal pot comptar amb l’assistència d’assessors externs per a l’execució de les proves, que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies