Oferta de treball: Administratiu/va Turisme

publicat el 25/05/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Administratiu/va Turisme

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Turisme

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 24/05/2022 al 13/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Turisme – Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Administratiu/va per a l’Àrea de Turisme, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 444KB)

Actualitzat el 2/6/2022

Correcció d’un error material sobre les bases que han de regir la convocatòria del procés selectu per tal de cobrir temporalment, mitjançant el sistema de concurs- oposició lliure, una plaça de Administratuuva per a l’àrea de Turisme, en règim laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, escala administració general, grup C1.


Descarregar Correció bases (PDF, 114KB)

Actualitzat el 21/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1889/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

7282D

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català i A2 de llengua francesa

DNI

3473Y

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

4371B

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català, B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

5954Z

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6530Q

No aporta la titulació requerida imprescindible

2570X

No aporta la titulació requerida imprescindible

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 22-06-2022 al 06-07-2022 (ambdós inclosos)

S’informa a tots/es els/les aspirants que no han presentat el document Annex II, per a la valoració dels mèrits, si s’escau, poden fer-ho durant el període d’esmena.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico-pràctics

Dia:

11/07/2022

Lloc.

Edifici "El Casal" - Sala d’Informàtica

Carretera Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Examen teòric (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de llengües oficials (segons punt 3.1.1 i 3.1.2 de les bases):  En funció dels aspirants que hagin superat les proves del dia 11/07/2022, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de coneixements de les llengües oficials i  les llengües estrangeres.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Ruth Vallés Princep

Vocal 1 

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 2

 • Titular: Sabina Sanon Monllau
 • Suplent: Neus Serret Lor

Vocal 3

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies