Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va per a Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Oferta de treball: Administratiu/va per a Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

publicat el 06/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

06/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Administratiu/va

Categoria:

Consultar les bases

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Piscina Municipal

Llocs de treball oferts:

Tres i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 07/05/2022 al 16/05/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 17/05/2022
 • Període d’al·legacions: 18/05/2022 al 19/05/2022
 • Inici de les proves: Entre el 23 i el 27 de maig

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Indefinit per a les tres primeres vacants i creació de borsa

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Piscina Municipal

Data prevista d’incorporació:

Supeditada a l’aprovació de l’encàrrec de gestió per part de l’òrgan competent

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació seguint amb l’indicat a les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i Bases Reguladores del procés de selecció per proveir tres llocs de treball d’Administratiu/va com a Personal Laboral Fix d’Amposta Serveis Municipals, slu i constitució de borsa de treball.


Descarregar Bases (PDF, 210KB)

Actualitzat el 17/5/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7655P

5492J

3890J

3600Z

9456K

1679L

0385C

5086A

6372A

6038J

5540L

0050Z

0874M

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

3448Q

8726Q

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6824M

1

9148Y

1- 2 (*)

2395S

3

8127Y

3

6046D

4

4236D

1, 2*, 3

7234E

1, 2*, 3

4191T

1, 3, 4

Motiu d’exclusió:

 1. No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS
 2. No aporta el Nivell B2 de català (*) : No és un motiu d’exclusió, però si un requisit imprescindible per poder participar en aquest procés de selecció.
 3. No aporta la Titulació imprescindible
 4. No aporta la declaració jurada

Període d’al·legacions: del 18/05/2022  al 19/05/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves: 

Dia:

24/05/2022

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu. 

Vocal 1

 • Titular:  Manoli Plazas González
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 2

 • Titular: Mateu Castellà Gasparín
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 3

 • Titular: Benjamí Garcia Balaguer
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

Vocal 4 i Secretari/a

 • Titular:  Anna Adell Monllau
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/5/2022

Llistat definitiu d’ admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7655P

5492J

3890J

3600Z

9456K

1679L

0385C

5086A

6372A

6038J

5540L

0050Z

0874M

6046D

6824M

9148Y

8127Y

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

3448Q

8726Q

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2395S

3

4236D

1, 2*, 3

7234E

1, 2*, 3

4191T

1, 3, 4

Motiu d’exclusió:

 1. No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS
 2. No aporta el Nivell B2 de català (*) : No és un motiu d’exclusió, però si un requisit imprescindible per poder participar en aquest procés de selecció.
 3. No aporta la Titulació imprescindible
 4. No aporta la declaració jurada

Convocatòria inici de les proves:  

1- Supòsit pràctic

Dia:

24/05/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Ctra. Simpàtica nº 6, planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Es convoca als/les aspirants admesos/es a la realització de la prova pràctica, que tindrà una durada de 60 minuts, i consistirà en la realització d’un supòsit pràctic per escrit relacionat amb les funcions del lloc de treball. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 60 punts, i per superar-lo cal obtenir un mínim de 30 punts. Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

2- Entrevista

Dia:

25/05/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Ctra. Simpàtica nº 6, planta baixa

43870 - Amposta

En la publicació del resultat del exercici prova pràctica, s’informarà de les hores de les entrevistes segons els/les aspirants que hagin superat aquesta prova.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu. 

Vocal 1

 • Titular:  Manoli Plazas González
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 2

 • Titular: Mateu Castellà Gasparín
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 3

 • Titular: Jaume Roselló Prats
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

Vocal 4 i Secretari/a

 • Titular:  Anna Adell Monllau
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/5/2022

Llistat resultats prova supòsit pràctic 

DNI

Assistència

Resultat cas pràctic

7655P

Presentat/da

42,40

5492J

Presentat/da

No apte/a

3890J

No presentat/a

-

3600Z

Presentat/da

33,15

9456K

Presentat/da

50,30

1679L

Presentat/da

36,15

0385C

Presentat/da

30,50

5086A

Presentat/da

46,15

6372A

Presentat/da

35,40

6038J

Presentat/da

31,90

5540L

Presentat/da

No apte/a

0050Z

Presentat/da

36,80

0874M

Presentat/da

31,30

6046D

Presentat/da

No apte/a

6824M

Presentat/da

44,65

9148Y

Presentat/da

No apte/a

8127Y

No presentat/a

-

8726Q

Presentat/da

No apte/a

3448Q

No presentat/a

-

Convocatòria prova entrevista

Dia:

25/05/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Ctra. Simpàtica nº 6, planta baixa

43870 - Amposta

Es convoca a tots/es els/les aspirants que han superat la prova pràctica, a la realització de l’entrevista segons les hores que es detallen a continuació:

DNI

Hora

7655P

09.00h

3600Z

09.20h

9456K

09.40h

1679L

10.00h

0385C

10.20h

5086A

10.40h

6372A

11.20h

6038J

11.40h

0050Z

12.00h

0874M

12.20h

6824M

12.40h

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 1

 • Titular:  Manoli Plazas González
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 2

 • Titular: Mateu Castellà Gasparín
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 3

 • Titular: Jaume Roselló Prats
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

Vocal 4 i Secretari/a

 • Titular:  Anna Adell Monllau
 • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/5/2022

Resultats proves 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de les proves, els resultats de les mateixes ha estat:

 

DNI

 Cas pràctic

Mèrits en FORMACIÓ

Mèrits  en EXPERIÈNCIA

Entrevista

 

TOTAL

7655P

42,40

1,20

10

7

60,60

3600Z

33,15

3,80

0,92

8

45,87

9456K

50,30

5,2

2,96

8,75

67,21

1679L

36,15

3,6

3,89

8

51,64

0385C

30,50

2,6

-

5

38,20

5086A

46,15

2

0,81

7

55,96

6372A

35,40

1,8

0,73

5

42,93

6038J

31,90

0,80

7,48

7,5

47,68

0050Z

36,80

0,80

-

5

42,60

0874M

31,30

0,40

10

5

46,70

6824M

44,65

0,8

2,48

5

54,43

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa per estricte ordre de puntuació, als/les aspirants que es detallen a continuació, per ocupar els 3 llocs de treball objecte de la convocatòria:

Ordre

DNI

1

9456k

2

7655P

3

5086A

En referència a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent la següent:

Ordre

DNI

1

9456K

2

7655P

3

5086A

4

6824M

5

1679L

6

6038J

7

0874M

8

3600Z

9

0050Z

10

6372A

11

0385C

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies