Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Superior d’Administració Especial (TAE) per al departament d’Intervenció

Oferta de treball: Tècnic/a Superior d’Administració Especial (TAE) per al departament d’Intervenció

publicat el 08/06/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

08/06/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a Superior d’Administració Especial

Categoria:

A1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Intervenció

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 08/06/2021 al 27/06/2021 ambdós inclosos.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Fix, en règim funcionarial

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

42.892,47 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-04588, de data 27/05/2021. Podeu accedir-hi clicant al següent enllaç: bases BOPT

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball de Tècnic/a Superior d’Administració Especial per al Departament d’Hisenda, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració Especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 19/7/2021

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 1572/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9476Y
6802G
6004W
7829A
4550Z
6477J
0306Z

Admesos/es pendent nivell C1 de català

DNI

9207F

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

8577P No aporta la titulació requerida o equivalent
8385Z No aporta la titulació requerida o equivalent
7133K No aporta la titulació requerida o equivalent

Període d’al·legacions: del 20/07/2021 al 02/08/2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria inici de les proves

Dia:

13/09/2021

Hora:

09:00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:
 • Titular: Mª del Mar Medall i González
 • Suplent: Iolanda Guimerà i Mèlich
Vocal 1:
 • Titular: Verònica Arasa i Gallego
 • Suplent: Isabel Verge Caballé
Vocal 2:
 • Titular: Gregori Juarez i Rodríguez
 • Suplent: Belen Gilabert i Labernia
Vocal 3:
 • Titular: Javier Guzmán Pérez
 • Suplent: Benjamí Garcia i Balaguer
Vocal 4:
 • Titular: Montserrat Pegueroles Margalef
 • Suplent: Montserrat Pellisa Escoda
IMPORTANT:Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/8/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia número  1684/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9476Y

6802G

6004W

7829A

4550Z

6477J

0306Z

9207F

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8577P

No aporta la titulació requerida o equivalent

8385Z

No aporta la titulació requerida o equivalent

7133K

No aporta la titulació requerida o equivalent 

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/09/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Mª del Mar Medall i González
 • Suplent: Iolanda Guimerà i Mèlich

Vocal 1:

 • Titular: Verònica Arasa i Gallego
 • Suplent: Isabel Verge Caballé

Vocal 2:

 • Titular: Gregori Juarez i Rodríguez
 • Suplent: Belen Gilabert i Labernia

Vocal 3:

 • Titular: Javier Guzmán Pérez
 • Suplent: Benjamí Garcia i Balaguer

Vocal 4:

 • Titular: Montserrat Pegueroles Margalef
 • Suplent: Montserrat Pellisa Escoda  

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/9/2021

Resultat proves fase d’oposició 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 13/09/2021 ha estat el següent:

DNI

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

9476Y

13,3

No apte/a

-

6802G

No apte/a

-

-

6004W

No Presentat/da

-

-

7829A

19,5

26,1

24

4550Z

No presentat/da

-

-

6477J

No Presentat/da

-

-

0306Z

No presentat/da

-

-

9207F

No apte/a

-

-

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7892-A ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs: Presentació de mèrits.

L’aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits relacionats a la instància presentada per participar en el procés de selecció.

Un cop valorats els mèrits, es citarà a l’aspirant per a realitzar la prova entrevista.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 28/9/2021

Resultat final proves

El Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, en data 21 de setembre de 2021, ha realitzat la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant que ha superat totes les proves, amb el resultat següent:

Aspirant

Experiència professional

Formació

Entrevista

Total

7892A

6,00

8,40

5,00

19,40

Un cop realitzades totes les proves previstes a la convocatòria, els resultats són els següents:

Aspirant

Fase d’oposició

Fase de concurs

Total

7892A

69,60

19,40

89,00

El tribunal proposa el nomenament per cobrir la plaça de Tècnic/a de d’Administració Especial, per al departament d’Hisenda, en règim funcionarial, de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració Especial, a l’aspirant amb número de DNI i lletra  7892-A

Segons el punt 8 de les bases objecte de la convocatòria, l’aspirant proposat pel tribunal qualificador, té un termini màxim de 10 dies naturals, a contar a partir de l’endemà de la publicació del resultat final de dit procés de selecció, per presentar la documentació que s’especifica en el mateix punt 8.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies