Oferta de treball: Tècnic/a de Gestió Laboral

publicat el 08/10/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball


Data de publicació:

08/10/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de Gestió Laboral

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Recursos Humans

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 09/10/21 al 28/10/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

26.894,44 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Participació processos selecció 

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-08350, de data 30/09/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Tècnic/a de Gestió Laboral per al departament de recursos humans, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF,301Kb)

Actualitzat el 4/11/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia de data 4 de novembre de 2021, i número  2575/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8965J

8220L

1780G

7725S

1204W

5516Z

7932F

0954M

3204V

Admesos/es pendent nivell C1 de català

DNI

5318K

8414T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0379Y

No aporta la titulació requerida o equivalent

Període d’al·legacions:              del 05/11/2021 al 18/11/2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

14/02/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula Magna

Carretera Simpàtica, 6, 2a planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular:    Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Maria Barberà Bages

Vocal 1:

 • Titular:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 2:

 • Titular:   Lídia Corbera Chéliz
 • Suplent: Helena Drago Rosa

Vocal 3:

 • Titular:    Josep Rallo Masià
 • Suplent: Maite Subirats Argentó

Vocal 4:

 • Titular:   Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb l’assistència d’assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/11/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia número  2764/2021, de data 22 de novembre de 2021,  se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8965J

8220L

1780G

7725S

1204W

5516Z

7932F

0954M

3204V

5318K

Admesos/es pendent nivell C1 de català

DNI

8414T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0379Y

No aporta la titulació requerida o equivalent

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

14/02/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula Magna

Carretera Simpàtica, 6, 2a planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular:    Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Maria Barberà Bages

Vocal 1:

 • Titular:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 2:

 • Titular:   Lídia Corbera Chéliz
 • Suplent: Helena Drago Rosa

Vocal 3:

 • Titular:    Josep Rallo Masià
 • Suplent: Maite Subirats Argentó

Vocal 4:

 • Titular:    Mª Belén Gilabert Labernia
 • Suplent: Pablo Avilés Pérez

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb l’assistència d’assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/2/2022

Resultat fase oposició:

S’informa que segons es despèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, en relació a les proves de la fase d’oposició, efectuades avui dia 14-02-2022, el resultat ha estat:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

TOTAL

8965J

No Presentat/da

-

-

-

-

8220L

No Presentat/da

-

-

-

-

1780G

No Presentat/da

-

-

-

-

7725S

No Presentat/da

-

-

-

-

1204W

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

5516Z

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

7932F

No Presentat/da

-

-

-

-

0954M

Presentat/da

18’60

15

17’25

50,85

3204V

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

5318K

No Presentat/da

-

-

-

-

8414T

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

Segons els resultats més amunt indicats, s’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 0954-M ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs

Presentació de mèrits:  L’aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits que consideri oportuns.

Un cop valorats els mèrits es citarà a l’aspirant per a realitzar la prova entrevista.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/2/2022

Fase de concurs:

Prova:  Entrevista

Es convoca a l’aspirant  amb DNI finalitzat amb números i lletra 0954-M, a la realització de l’entrevista, que tindrà lloc:

Dia:

23/02/2022

Hora:

09.30 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 , 2a planta

43870 - Amposta

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/2/2022

Resultat final proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, en data 23 de febrer de 2022 s’ha realitzat la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant que ha superat totes les proves, i s’ha efectuat la prova entrevista, obtenint el resultat següent:

Aspirant

Experiència professional

Formació

Entrevista

Total

0954M

15,00

10,00

3,50

28,50

Efectuades la totalitat de les proves previstes a la convocatòria, els resultats finals són els següents:

Aspirant

Fase d’oposició

Fase de concurs

Total

0954M

50,85

28,50

79,35

El tribunal proposa el nomenament per cobrir la plaça de Tècnic/a de Gestió Labora per al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, a l’aspirant amb DNI número i lletra acabat en  0954-M

S’informa que al no haver-hi cap altre aspirant que hagi superat la totalitat de les proves, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda deserta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies