Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Suport a Auxiliar Informació (TRFO Línia DONA)

Oferta de treball: Suport a Auxiliar Informació (TRFO Línia DONA)

publicat el 22/11/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball 09/2021/21529

Data de publicació:

22/11/2021

Nom de l’oferta de treball:

Suport a Auxiliar Informació (TRFO Línia DONA)

Categoria:

Auxiliar Informació

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/11/2021 a 26/11/2021
 • Publicació provisional d ’admesos i exclosos: 29/11/2021.
 • Període d’al·legacions: 30/11/2021
 • Inici de les proves: 1/12/2021 -2/12/2021

Funcions del lloc de treball:

 • Donar cobertura a feines ocasionades per la creació de projectes nous.Atenció a persones,famílies, empreses, etc per ajudar-los en les seves necessitats.
 • Orientar a empreses i persones de com realitzar les noves sol·licituds d’ajudes.
 • Control d’accessos als edificis municipals, i fer respectar les mesures COVID-19.
 • Millora de la qualitat dels processos administratius incorporant transparències.
 • Vetllar per la seguretat i salut del lloc de treball.
 • Reportar als seus superiors incidències que puguin sorgir.
 • Aquestes tasques es portaran a terme des de llocs de treball (no estructurals)

Requisits imprescindibles:

 • Dones en situació d’atur inscrites com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:
 • A) Dones víctimes de violència masclista.
 • b) Dones que estiguin a l’atur com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació, no preceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.
 • Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals, i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Atenció al públic, sector administratiu, experiència mínima 6 mesos.
 • Cal estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO); aquest tràmit es pot fer telefònicament trucant al Telf.: 900 800 046
 • -Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2021/21529 , a l’Oficina de Treball d’Amposta , Telf. : 900 800 046-  977-704680 (sol·licitar cita prèvia).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Normativa Programa TRFO- Línia Dona

Lloc de treball:

Diferents dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 30/12/2021

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació Línia Dona

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre número 09/2021/21529 , de l’Oficina de Treball d’Amposta.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

 

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal amb i valoració d’experiència laboral  del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

 

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació  imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que ha estat presentada  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.


Descarregar sol·licitut oferta (PDF, 320KB)

Actualitzat el 29/11/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es procés selecció: Suport a Auxiliar Informació TRFO Línia DONA. Núm oferta: 09/2021/21529

Admesos/es

       DNI/ NIE       

5209K

1909R

9885E

8729G

7004F

0105F

0385C

Admesos/es pendents acreditació documentació

Cal presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el període d’al·legacions: 30/11/2021 fins les 14:00h  30/11/2021 a partir de les 14:00h Llistat d’admesos definitius

 

DNI/ NIE

Documentació pendent

2929Z

DARDO actualitzat

6115X

Tota

2187L

Tota

3324A

Tota

5632R

Tota

1078D

Tota

9701F

Tota

1288K

Tota

5945J

Tota

6285H

Tota

1236J

Tota

7905Z

Tota

8841N

Tota

2501P

Tota

Exclosos/es

DNI

MOTIU

7766W

No Inscrit oferta Oficina de treball i manca documentació

6682Z

No Inscrit oferta Oficina de treball

4275K

No Inscrit oferta Oficina de treball

0154B

No Inscrit oferta Oficina de treball i manca DARDO actualitzat

7857R

No Inscrit oferta Oficina de treball

Període d’al·legacions: 30/11/2021 fins les 14.00h

Llistat d’admesos definitius:  30/11/2021 a partir de les 14.00h

Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

02/12/21

Hora:

9.00h

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:            M. Cinta Montañés i Príncep
 • Vocal:            Lidia Corbera Chéliz

Per a la realització de les proves el Tribunal comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/11/2021

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es 

DNI/ NIE

5209K

1909R

9885E

8729G

7004F

0105F

0385C

1078D

2501P

2929Z

Exclosos/es

DNI / NIE

Motiu

6115X

No aporta la documentació

2187L

No aporta la documentació

3324A

No aporta la documentació

5632R

No aporta la documentació

9701F

No aporta la documentació

1288K

No aporta la documentació

5945J

No aporta la documentació

6285H

No aporta la documentació

1236J

No aporta la documentació

7905Z

No aporta la documentació

8841N

No aporta la documentació

7766W

No està inscrit a l’oferta per l’oficina de treball

6682J

No està inscrit a l’oferta per l’oficina de treball

4275K

No està inscrit a l’oferta per l’oficina de treball

0154B

No està inscrit a l’oferta per l’oficina de treball

7857R

No està inscrit a l’oferta per l’oficina de treball

Convocatòria d’inici de les proves:    

Dia:

02/12/21

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

 

DNI / NIE

Hora:

5209K

09:00h

1909R

09.15h

9885E

09.30h

8729G

09.45h

7004F

10.00h

0105F

10.15h

0385C

10.30h

1078D

10.45h

2501P

11.00h

2929Z

11.15h

Tribunal qualificador:

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:           M. Cinta Montañés i Príncep
 • Vocal:           Lidia Corbera Chéliz

 

Per a la realització de les proves el Tribunal comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/12/2021

Resultats definitius 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves és el següent:

DNI / NIE

RESULTAT

 7004F   

Seleccionat/da

0105F

Seleccionat/da

1078D

Seleccionat/da

5209K

Suplent

9885E

No  Seleccionat/da

2929Z

No  Seleccionat/da

0385C

No  Seleccionat/da

1909R

No  Seleccionat/da

2501P

No  Seleccionat/da

8729G

No  Seleccionat/da

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies