Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professors/es d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Comunicació Audiovisual, i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Professors/es d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Comunicació Audiovisual, i creació de borsa de treball

publicat el 05/08/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

05/08/2021

Nom de l’oferta de treball:

Professors/es d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Comunicació Audiovisual, i creació de borsa de treball

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació - Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Llocs de treball oferts:

2 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 06/08/21 al 25/08/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

1 plaça 58’57%

1 plaça 37’14%

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2021

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases al BOPT 

Sol·licitud de participació en processos de selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques BOPT 

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-06732, de data 28/07/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per proveir amb caràcter temporal dos llocs de treball de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny per a Esardi, Escola d’Art i Disseny, especialitat Comunicació Audiovisual, com a personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’administració general i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 27/9/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2140/2021, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7939M

7000B

6920K

8594D

7211J

8864L

4796E

0086F

4431W

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7211J

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7002C

No aporta la titulació requerida

6163D

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

18/10/2021

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Maite Subirats Argentó

Vocal 1

 • Titular:    Lídia Alfara Subirats
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

Vocal 2

 • Titular:   Maria Barberà Baiges
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 3

 • Titular:   Assumpció Solé Tortajada
 • Suplent: Montse Rodríguez Arasa

Vocal 4

 • Titular:    Rosa M. Barceló Serrano
 • Suplent:  Clàudia Salas Roé

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

Georgina Bosch Gas, Directora d’ESARDI i Professora de Disseny d’ESARDI

Gemma Mauri Estupiñá, Secretària acadèmica i Professora de Disseny i Dibuix d’ESARDI

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/10/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2332/2021, es desprèn la següent informació: al no haver-se presentat cap al·legació, el llista provisional publicat el passat dia 27-09-2021, ha esdevingut a definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

18/10/2021

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:    Maite Subirats Argentó 
 • Suplent:  Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 1

 • Titular:      Cinta Montañés Princep
 • Suplent:    Lídia Corbera Cheliz

Vocal 2

 • Titular:     Lídia Alfara Subirats
 • Suplent:   Xavier Mèlich Porres

Vocal 3

 • Titular:     Montse Rodríguez Arasa
 • Suplent:   Assumpció Solé Tortajada

Vocal 4

 • Titular:    Rosa M. Barceló Serrano
 • Suplent:  Clàudia Salas Roé

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

Georgina Bosch Gas, Directora d’ESARDI i Professora de Disseny d’ESARDI

Gemma Mauri Estupiñá, Secretària acadèmica i Professora de Disseny i Dibuix d’ESARDI

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2021

Resultat proves fase oposició

Segons es  desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el passat 18-10-2021, ha estat:

DNI

Prova teòrica 30%

Prova pràctica 40%

Total

7939M

No presentat/da

-

-

7000B

16,1

24

40,10

6920K

27

38

65,00

8594D

No presentat/da

-

-

7211J

No presentat/da

-

-

8864L

No presentat/da

-

-

4796E

22,5

28

50,50

0086F

No presentat/da

-

-

4431W

No presentat/da

-

-

Convocatòria fase de concurs

Presentació de mèrits:   del 21/10/2021 al 30/10/2021

S’informa als aspirants que han superat les proves de la fase d’oposició, que el termini per presentar els mèrits segons s’indica en el punt 4 de les bases específiques de la convocatòria, és de 10 dies naturals següents a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Entrevista:         

Dia:

03/11/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Premsa

Plaça de l’Ajuntament núm. 3-4, planta baixa (Entrada pel C/ Sant Antoni)

43870 - Amposta

Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament, segons hores indicades:

DNI

Hora

7000B

9,00

6920K

9,30

4796E

10,00

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/11/2021

Resultat proves fase de concurs i resultat final 

Segons es  desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Entrevista

Mèrits

Total

7000B

4

15

19

6920K

5

6,7

11,7

4796E

5

17

22

Així doncs, el resultat final del present procés de selecció, queda de la següent manera:

DNI

Fase d’oposició

Fase de concurs

Resultat final

7000B

40,10

19

59,10

6920K

65,00

11,7

76,70

4796E

50,50

22

72,50

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els aspirants proposats per ocupar els dos llocs de treball objecte de la convocatòria, per estricte ordre de puntuació són:

Lloc de treball

DNI

1

6920K

2

4796E

Així doncs, segons els resultats obtinguts i indicats anteriorment, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda de la següent manera:

Ordre borsa

DNI

1

6920K

2

4796E

3

7000B

Important

S’informa que segons el punt 9 de les bases específiques de la convocatòria, les persones aspirants proposades pel Tribunal qualificador per ocupar els llocs de treball objecte de la convocatòria,  hauran de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de deu dies naturals a partir de l’endemà de la data d’aquesta comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen en el mateix punt 9.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies