Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Disseny Gràfic, i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Disseny Gràfic, i creació de borsa de treball

publicat el 05/08/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

05/08/2021

Nom de l’oferta de treball:

Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Disseny Gràfic, i creació de borsa de treball.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació - Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 06/08/21 al 25/08/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

62’86%

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2021

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases: BOPT 

Sol·licitut participacio processos seleccio

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques  BOPT 

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-06733, de data 28/07/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny per a Esardi, Especialitat Disseny gràfic, Escola d’Art i Disseny, com a personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’Escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 23/9/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2120/2021, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8594D

7939M

0777P

7791C

0068F

2109B

4431W

6503H

4954Z

9538Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6503H

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7002C

No aporta la titulació requerida

7702V

Sol·licitud fora de termini

2035M

No aporta la titulació requerida

8483Z

No aporta la titulació requerida

49873

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/10/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:   Maria Barberà Baiges
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

Vocal 1

 • Titular:   Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada

Vocal 2

 • Titular:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats

Vocal 3

 • Titular:    Xavier Mèlich Porres
 • Suplent: Montse Rodríguez Arasa

Vocal 4

 • Titular:    Lucia Ramia Loriente
 • Suplent:  M. Belen Gilabert Labernia

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

Josefa Villalbí Prades, Professora de Disseny Gràfic  i Cap d’Esudis d’ESARDI

Frederich Solé Tortajada, Professor de Disseny Gràfic d’ESARDI

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/10/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2311/2021, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8594D

7939M

0777P

7791C

0068F

2109B

4431W

6503H

4954Z

9538Y

8483Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6503H

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7002C

No aporta la titulació requerida

7702V

Sol·licitud fora de termini

2035M

No aporta la titulació requerida

49873

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/10/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:    Lídia Corbera Cheliz
 • Suplent:  Cinta Montañés Princep

Vocal 1

 • Titular:    Assumpció Solé Tortajada
 • Suplent:  Maite Subirats Argentó

Vocal 2

 • Titular:     Lídia Alfara Subirats
 • Suplent:   Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 3

 • Titular:    Montse Rodríguez Arasa
 • Suplent:  Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular:    Lucia Ramia Loriente
 • Suplent:  M. Belen Gilabert Labernia

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

Josefa Villalbí Prades, Professora de Disseny Gràfic  i Cap d’Esudis d’ESARDI

Frederich Solé Tortajada, Professor de Disseny Gràfic d’ESARDI

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/10/2021

Resultat proves 1 i 2 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades ha estat el següent:

 

DNI

Prova 1 (teòrica)

Prova 2 (pràctica)

          Total

8594D

No presentat/da

-

-

7939M

No presentat/da

-

-

0777P

15,00 punts

18 punts

No apte/a

7791C

11,10 punts

30 punts

41,10 punts

0068F

No presentat/da

-

-

2109B

28,65 punts

38 punts

66,65 punts

4431W

No presentat/da

-

-

4954Z

13,65 punts

24 punts

37,65 punts

9538Y

17,25 punts

32 punts

49,25 punts

8483Z

11,55 punts

26 punts

37,55 punts

6503H

16,50 punts

24 punts

40,50 punts

Convocatòria proves coneixement nivell C1 Català

Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 6503-H, a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català.

Per a la realització d’aquesta prova es comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, i la puntuació serà apte/a o no apte/a.

Queda per determinar la data i el lloc on es realitzarà la prova, que es publicarà en breu en aquesta mateixa oferta de feina.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/10/2021

Convocatòria prova coneixement nivell C1 Català

Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 6503-H, a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català.

Dia:

29/10/2021

Hora:

09.30 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions

Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 1er pis (costa Saló de Plens)

43870 - Amposta

Per a la realització d’aquesta prova es comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, i la puntuació serà apte/a o no apte/a.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/10/2021

Resultat proves fase oposició 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la prova realitzada avui de coneixements del nivell C1 de català,  ha estat el següent:

DNI

Resultat

6503-H

No apte/a

Resultat proves fase d’oposició

DNI

Prova 1 (teòrica)

Prova 2 (pràctica)

Total puntuació

7791C

11,10 punts

30 punts

41,10 punts

2109B

28,65 punts

38 punts

66,65 punts

4954Z

13,65 punts

24 punts

37,65 punts

9538Y

17,25 punts

32 punts

49,25 punts

8483Z

11,55 punts

26 punts

37,55 punts

Convocatòria fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 30/10/2021 al 08/11/2021

EntrevistaQueda per determinar. Aquesta informació és publicarà en breu a la web oficial de l’Ajuntament d’Amposta, a la corresponent oferta de feina.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/11/2021

Convocatòria prova entrevista

Entrevista:       

Dia:

09/11/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Premsa

Plaça de l’Ajuntament núm. 3-4, planta baixa (OAC)

43870 - Amposta

Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament a la prova entrevista, segons hores que s’indiquen a continuació:

DNI

Hora

7791C

9,00

2109B

9,30

4954Z

10,00

9538Y

10,30

8483Z

11,00

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/11/2021

Resultat proves fase de concurs i resultat final

Segons es  desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Entrevista

Mèrits acadèmics

Mèrits professionals

Total

7791C

4,5

10

0

14,5

2109B

5

10

15

30

4954Z

4

3

0

7

9538Y

4,5

6

0,40

10,9

8483Z

4,5

8

1,80

14,3

Així doncs, el resultat final del present procés de selecció, queda de la següent manera:

DNI

Fase d’oposició

Fase de concurs

Resultat final

7791C

41,10 punts

14,50

55,60

2109B

66,65 punts

30,00

96.65

4954Z

37,65 punts

7,00

44,65

9538Y

49,25 punts

10,90

60.15

8483Z

37,55 punts

14,30

51,85

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, l’aspirant proposat per ocupar el  lloc de treball objecte de la convocatòria, per estricte ordre de puntuació és el DNI acabat amb números i lletra: 2109-B

Segons els resultats obtinguts i indicats anteriorment, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda, per estricte ordre de puntuació, de la següent manera:

Ordre borsa

DNI

1

2109B

2

9538Y

3

7791C

4

8483Z

5

4954Z

Important

S’informa que segons el punt 9 de les bases específiques de la convocatòria, la persona aspirant  proposada pel Tribunal qualificador per ocupar els lloc de treball objecte de la convocatòria,  haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de deu dies naturals a partir de l’endemà de la data d’aquesta comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen en el mateix punt 9.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies