Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Enginyer/a d’obra pública, en règim funcionari interí

Oferta de treball: Enginyer/a d’obra pública, en règim funcionari interí

publicat el 10/03/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/03/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir una plaça d’Enginyer/a d’obra pública, en règim funcionari interí, i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

A2-20

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Obres i Urbanisme

Llocs de treball oferts:

1 lloc amb incorporació immediata (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/03/2021 al 30/03/2021.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases del procés selectiu publicades al BOPT: Bases Bopt

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Obres i Urbanisme

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball d’enginyer d’obra pública per al departament d’Obres i Urbanisme, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especiall i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 6/4/2021

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 702/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

5164S

3314L

2694C

2782Q

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6160R

No aporta la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 07/04/2021 al 20/04/2021 (ambdós inclosos).

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 847/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

5164S

3314L

2694C

2782Q

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6160R

No aporta la titulació requerida

Convocatòria de les proves:

Dia:

30/04/2021

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula d’Escacs  (baixos)

Plaça del Castell s/n

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Fase d’oposició: coneixements teòrico pràctics (segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria)

Prova 1: preguntes teòriques, de caràcter obligatori i eliminatori. En finalitzar aquesta prova el Tribunal informarà als/les aspirants del resultat de la mateixa (segons el punt 3.1.2 a) de les bases de la convocatòria) 

Prova 2: prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori (segons el punt 3.1.2 b) de les bases de la convocatòria)

Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2.1. de les bases de la convocatòria)

El Tribunal qualificador informarà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició, de l’hora de l’entrevista. 

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sra. Miquela Fontanet Miró
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sr. Juli Solé Subirats
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 2

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Lídia Alfara Subirats
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Sra. Francina Escoda Roca (membre EAPC)
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/5/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el passat dia 30/04/2021 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

ENTREVISTA

MÈRITS

TOTAL

5164S

No presentat/da

-

-

-

-

-

-

3314L

Presentat/da

20,00

16,00

19,00

5,00

16,00

76,00

2694C

No presentat/da

-

-

-

-

-

-

2782Q

Presentat/da

23,25

16,50

15,75

4,50

25,00

85,00

Amb tot l’indicat, el Tribunal proposa a la persona amb DNI 2782-Q, com l’aspirant que ha d’ocupar la plaça d’Enginyer/a d’Obra Pública per al departament d’obres i urbanisme.

La persona amb DNI 3314-L, queda a la borsa per a cobrir futures vacants del lloc esmentat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies