Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball temporal de Socorrista per a la Piscina Municipal d’Amposta

Oferta de treball: Borsa de treball temporal de Socorrista per a la Piscina Municipal d’Amposta

publicat el 28/09/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/09/2021

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de treball temporal de Socorrista per a la Piscina Municipal d’Amposta

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Esports

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats del servei

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 29/09/21 al 01/10/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 04/10/21
 • Període d’al·legacions: 05/10/2021
 • Inici de les proves: 06/10/2021

Funcions del lloc de treball:

Les tasques pròpies d’un socorrista de piscina: vigilància de la instal·lació i els usuaris, atenció en cas d’incident, manteniment i revisió de l’estat de l’aigua i les instal·lacions de piscina, assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria de piscines, etc.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Experiència
 • Formació complementaria
 • Disponibilitat

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta:

En funció del tipus de contracte

Lloc de treball:

Piscina Municipal

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció

Es valoraran els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants mitjançant una entrevista. Puntuació màxima 20 punts, sent necessari obtenir un mínim de 10 punts per a superar-la. Es valoraran els aspectes que a continuació és concreten, d’acord amb el següent barem:

 1. Disponibilitat 4, 00 punts
 2. Polivalència 3, 00 punts
 3. Motivació pel lloc de treball 3, 00 punts
 4. Capacitat d’atenció al públic 2, 50 punts
 5. Capacitat de treballar en equip 2, 50 punts
 6. Capacitat de resolució de conflictes 2, 50 punts

El tribunal podrà realitzar aquelles proves addicionals que consideri necessàries, com ara proves psicotècniques, per tal de validar l’adaptabilitat del perfil dels aspirants al lloc de treball. La qualificació d’aquestes proves serà d’apte o no apte.

Instruccions per a presentar la sol·licitud

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

La borsa tindrà una durada de 2 anys i el seu funcionament serà dinàmic d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no se la pot localitzar, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta o que no se la localitzi passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclòs definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.
Actualitzat el 4/10/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3349G

8434B

4716F

5435W

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

3890J

Pendent titulació i inscripció ROPEC

2044E

Pendent inscripció ROPEC

8351M

Pendent titulació i inscripció ROPEC

9687E

Pendent titulació i inscripció ROPEC

0559J

Pendent inscripció ROPEC

4776W

Pendent titulació i inscripció ROPEC

Període d’al·legacions: 05-10-2021

S’informa que si no hi ha esmenes a la present publicació, aquest llistat esdevindrà a definitiu.

Convocatòria a les proves

Dia:

07/10/2021

Lloc:

Piscina Municipal d’Amposta – Sala de Reunions

C/ França nº 61-73

43870 Amposta

Hora

10,00h

Tribunal qualificador

President/a: 

 • Titular:   Benjamin Garcia Balaguer
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals 1:

 • Titular:    Joan Vicent Fuster Masià
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals 2:

 • Titular:   Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

El Tribunal comptarà amb l’assistència d’un assessor extern que tindrà veu però no vot:

Assessor Extern:  Edgar Dasi Esteve – Coordinador d’Esports Amsermu.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/10/2021

Llistat definitiu  admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

3349G

8434B

4716F

5435W

9687E

0559J

2044E

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

3890J

Pendent titulació i inscripció ROPEC

8351M

Pendent titulació i inscripció ROPEC

4776W

Pendent titulació i inscripció ROPEC

Convocatòria a les proves

Dia:

07/10/2021

Lloc:

Piscina Municipal d’Amposta – Sala de Reunions

C/ França nº 61-73

43870 Amposta

Es convoca als/les aspirants admesos a la realització de les proves, segons hores indicades:

DNI

Hora

3349G

10:00 h

8434B

10:20 h

4716F

10:35 h

5435W

10:55 h

9687E

11:10 h

0559J

11:25 h

2044E

11:40 h

Tribunal qualificador

President/a: 

 • Titular:   Benjamin Garcia Balaguer
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals 1:

 • Titular:    Joan Vicent Fuster Masià
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals 2:

 • Titular:   Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament d’Amposta

El Tribunal comptarà amb l’assistència d’un assessor extern que tindrà veu però no vot:

Assessor Extern:  Edgar Dasi Esteve – Coordinador d’Esports Amsermu.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/10/2021

Resultats proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves realitzades el dia 07/10/2021,  ha estat el següent:

DNI

Entrevista

3349G

8,75

8434B

6,17

4716F

9,25

5435W

5,89

9687E

7,96

0559J

8,52

2044E

6,47

La borsa queda constituïda de la següent manera:

DNI

Ordre

4716F

1r

3349G

2n

0559J

3r

9687E

4t

2044E

8434B

5435W

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies