• Webs Municipals  

Oferta de treball: Una plaça d’Agent d’Acollida

publicat el 18/11/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

18/11/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent d’Acollida

Categoria:

C1

Departament:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

Inscripcions:   del 19/11/2020 al 09/12/2020

Funcions del lloc de treball:

Les especificades al punt Primer 1.2. de les bases específiques

Requisits imprescindibles:

 Titulació requerida:

  • Titulació: Títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent (si es disposa d’ell).
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir el títol de coneixements de llengua castellana de nivell superior (si es disposa d’ell).
  • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.
  • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Tercera 3.2.de la convocatòria.

Lloc de treball:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Tercera 3.1. de la convocatòria.

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

  • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
  • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
  • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
  • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Actualitzat el 18/11/2020

Bases reguladores del procés de selecció per proveir definitivament un lloc de treball d’agent d’acollida de l’àrea de drets socials i ciutadania,com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament