• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Treballador/a social per a l’Àrea de Serveis Socials i Salut (i borsa de treball)

Oferta de treball: Treballador/a social per a l’Àrea de Serveis Socials i Salut (i borsa de treball)

publicat el 22/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Treballador/a social

Categoria:

A2

Departament:

Serveis socials i salut

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/01/2020 al 27/01/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/01/2020.
 • Període d’al·legacions: del 28/01/2020 al 30/01/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 31/01/2020.
 • Inici de les proves: 06/02/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Orientar i acompanyar a les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania en el procés d’inserció mitjançant la millora de l’ocupabilitat.
 • Millorar les competències personals, professionals i tècniques necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat de les persones.
 • Crear espais tècnics de treball conjunt entre les àrees de polítiques d’ocupació i de serveis socials de l’Ajuntament.

Requisits imprescindibles:

 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
 • Titulació requerida:
  • Grau en: Treball Social, o en psicologia, o en pedagogia , o equivalents.
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

Inici immediat i fins al 31 de desembre del 2020. Prorrogable en funció de les necessitats del servei.

Horari:

De dilluns a divendres; en funció de les necessitats del servei.

Lloc de treball:

Serveis Socials

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions i actualitzacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta oferta.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació

Descripció del procés de selecció

PROVA 1. Entrevista personal i valoració curricular (puntuació màxima: 10 punts)

Hora:

11:00h

Lloc:

Serveis Socials i Salut Ajuntament d’Amposta
C/ Sant Roc nº 14
43870 – Amposta

PROVA 2. Nivell C1 de català (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre) (Apte/a o no apte/a)

PROVA 3. Nivell Superior de Llengua Castellana ( RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent (Apte/a o no apte/a)

Observacions particulars de l’oferta

S’informa a tots els participants convocats al procés de selecció, que en acabar la prova 1, es comunicarà qui són els candidats que l’hagin superat.

Tots els aspirants que hagin superat la prova 1, i no hagin acreditat estar en possessió el nivell C1 de Català, se’ls comunicarà hora, dia i lloc per fer la prova 2.

Tots els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, i no hagin acreditat estar en possessió Nivell Superior de Llengua Castellana, i hagin superat les proves 1 i 2, se’ls comunicarà hora, dia i lloc per fer la prova 3.

Tribunal qualificador

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló i Prats
 • Vocal: Isabel Villalbí i Forcadell

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/1/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

475K

770P

181N

238C

669Y

753H

379W

019Z

786Z

774M

578J

115L

072H

781R

841V

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

571H

Exclosos/es

DNI

Motiu

771S

A, B, C, D, F, G

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa als/les aspirants que han estat exclosos/es , que el període per esmenar el motiu de l’exclusió és: des del 28/01/2020 al 30/01/2020.

En la propera publicació, s’informarà de la data, el lloc i l’hora de les proves del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/1/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

475K

770P

181N

238C

669Y

753H

379W

019Z

786Z

774M

578J

115L

072H

781R

841V

571H

Exclosos/es

DNI

Motiu

771S

B, C, D, F

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Prova 1: Entrevista personal i valoració currículum

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

06/02/2020

Lloc:

Serveis Socials i Salut Ajuntament d’Amposta

C/ Sant Roc nº 14

43870 – Amposta

Hora:

11:00h

Tribunal qualificador

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló i Prats
 • Vocal: Isabel Villalbí i Forcadell

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/2/2020

Resultats definitius

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, els/les aspirants que han superat dites proves, i per tant formen part de la borsa, són els següents i en l’ordre que apareix a continuació:

Posició

DNI

1.

115L

2.

238C

3.

019Z

4.

753H

5.

072H

6.

774M

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a aspirant per ocupar la el lloc de treball objecte de la convocatòria al DNI: 115L

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament