• Webs Municipals  

Oferta de treball: Tècnic/a de gestió pressupostaria

publicat el 12/02/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

  • Data inici de documentació:11/02/2020
  • Últim dia de rebre documentació: 01/03/2020
  • Resultat final: 25/03/2020.

Consultar la publicació original a la web de l’Hospital Comarcal:

Actualitzat el 12/2/2020

Bases i convocatòria


Descarregar (PDF, 265KB)

Actualitzat el 2/6/2020

Anunci reactivació dels processos de selecció de l’Hospital Comarcal d’Amposta

Els processos de selecció de tècnics amb l’àmbit comptable, aprovisionament i gestió pressupostària estan pendents de realitzar el supòsit pràctic.

Tant aviat es puguin realitzar desplaçaments per les diferents regions sanitàries, publicarem les dates i el lloc per realitzar-los a la nostra pàgina web.

Prèviament al procés de selecció es procedirà a:

Comprovació del compliment dels requisits imprescindibles del lloc de treball: es comprovarà si les persones aspirants disposen de tots els requisits imprescindibles establerts a les bases per a poder optar al procés selectiu. Totes aquelles persones que no compleixin els requisits quedaran excloses del procés selectiu. A aquestes efectes s’elaborarà un llistat de persones admeses i excloses que es publicarà a la pàgina web de l’Hospital i a la web de l’ajuntament d’Amposta, amb els motius de l’exclusió en el cas de les persones excloses. S’atorgarà un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació al web de l’Hospital, per a l’esmena i/o possibles reclamacions, en el benentès que en cas de no produir-se es tindrà per desistida la seva petició. La llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació en el cas de no presentar-se reclamacions. En cas de presentació de sol·licitud d’esmena o reclamació es resoldrà expressament i a la seva empara es realitzarà nova publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses".

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament