• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a per a l’Àrea de Comerç i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Tècnic/a per a l’Àrea de Comerç i creació de borsa de treball

publicat el 12/02/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/20

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a per a l’Àrea de Comerç

Categoria:

A2

Departament:

Comerç

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/02/2020 al 21/02/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 24/02/2020.
 • Període d’al·legacions: 25/02/2020 al 28/02/2020.
 • Inici de les proves: 03/03/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Organització d’esdeveniments.
 • Propostes de despesa i control dels pressupostos.
 • Altes web Amposta-comercial.
 • Gestió de subvencions i convenis amb entitats.
 • Control gestió tributària mercat.
 • Convocar i realitzar actes de la Taula de treball de comerç local.
 • En general, altres tasques relacionades amb el lloc de treball que siguin pertinents.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

Experiència laboral en llocs de treball similars a l’administració pública o en el seu defecte, a empreses privades.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

Inicialment l’objectiu és cobrir una baixa per incapacitat temporal.

Jornada:

Mitja jornada

Horari:

A convenir

Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues):

940,98 €

Lloc de treball:

Comerç

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Entrevista i valoració curricular

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta, a dins d’aquesta mateixa publicació.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Tribunal qualificador

 • President/a: Immaculada Escrivà
 • Vocal: Àngel Montes
 • Vocal: Jaume Rosselló
Actualitzat el 25/2/2020

Admesos/es

DNI

699S

530D

098B

440H

040P

768J

105P


Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

937E

Exclosos/es

DNI

Motiu

704V

G

914D

D

105S

D

099V

D

380N

D

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no apo rtar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció que el període d’esmena per al·legacions, queda comprés del: 25-02-2020 al 28-02-2020 (ambdós inclosos).Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/3/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

699S

530D

098B

440H

040P

768J

105P

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

937E

Exclosos/es

DNI

Motiu

704V

G

914D

D

105S

D

099V

D

380N

D

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Prova 1 : entrevista personal i valoració curricular

Dia:

03/03/2020

Lloc:

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 , 2on Pis – Sala Saint Jean de la Ruelle

43870 Amposta

Hora:

09:00h

Prova 2 : acreditació nivell C1 de català

En funció del resultat de la prova entrevista, es fixarà la data per realitzar la prova de coneixements del nivell C1 de català.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/3/2020

Resultats definitius

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, el resultat ha estat:

DNI

Resultat

098B

Apte/a

105P

Apte/a

440H

Apte/a

699S

Apte/a

530D

Apte/a

040P

Apte/a

768J

No apte/a

937E

No presentat/ada

S’informa que la borsa de treball que es crea per aquesta oferta, queda formada per ordre de puntuació obtinguda de la següent manera:

Ordre

DNI

1

098B

2

105P

3

440H

4

699S

5

530D

6

040P

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a aspirant per ocupar la el lloc de treball objecte de la convocatòria al DNI acaba amb: 098B

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament