• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitors/es menjador per a les llars d’infants municipals i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Monitors/es menjador per a les llars d’infants municipals i creació de borsa de treball

publicat el 12/02/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/2020

Descripció del lloc de treball:

Monitor/a menjador per a les llars d’infants municipals

Categoria:

AgP. 12 (AgP.2)

Departament:

Llars d’Infants

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/02/2020 al 21/02/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 24/02/2020.
 • Període d’al·legacions: 25/02/2020 al 28/02/2020.
 • Inici de les proves: 03/03/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Les vinculades al suport i l’educació en hàbits alimentaris com fomentar l’autonomia, així com els canvis evolutius pel que fa a alimentació al llarg de l’estada a la llar d’infants segons les necessitats nutritives o les habilitats individuals.
 • Les associades al manteniment o neteja del menjador, com assegurar que els nens/es disposin dels estris necessaris assegurant que aquest quedi en les condicions necessàries per a l’activitat posterior.
 • Les orientades a dinamitzar o respectar la dinàmica quant a espais i moments de descans vetllant per l’acompliment d’horaris i torns, tenint sempre en compte les necessitats dels infants.
 • Les relacionades en la higiene personal que inclou també el canvi de bolquers o control d’esfínters.
 • Les considerades d’especial rellevància com informar-se de les al·lèrgies, intoleràncies, així com dels costums alimentaris de cada família facilitant els canvis d’alimentació que se’n puguin derivar.
 • Les de gestió de la informació tant pel que fa a confidencialitat com la comunicació amb les famílies.
 • Les que fan referència al compliment de les normes d’higiene pel que fa a actituds, hàbits i comportament que garanteixen la seguretat i salubritat dels aliments.
 • En general, altres tasques relacionades amb el lloc de treball que siguin pertinents.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

Experiència laboral en llocs de treball similars.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

A definir en funció de les necessitats.

Jornada:

Parcial.

Horari:

Horari de migdia a definir.

Lloc de treball:

Llars d’Infants Municipals

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Entrevista i valoració curricular.
 • En el cas que el nombre d’admesos sigui molt gran, el Tribunal es reserva l’opció d’afegir un cas pràctic basat en les funcions del lloc de treball.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta, a dins d’aquesta mateixa publicació.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Tribunal qualificador

 • President/a: Gislen Rojas Llasat
 • Vocal: Rosa Dàmaso Cid
 • Vocal: Maria Barberà Baiges
Actualitzat el 24/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

378G

761J

637B

580R

003F

194L

093K

154Z

174A

134K

854L

231Y

277M

328G

266J

217Y

068V

635P

914A

275A

475H

390W

785H

622P

136L

783J

812R

523X

260Y

205N

423F

358M

977C

265Q

487J

341N

Exclosos/es

DNI

Motiu

455W

D

702Y

D

995R

D

676A

D

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció que el període d’esmena per al·legacions, queda comprés del: 25/02/2020 al 28/02/2020 (ambdós inclosos).

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/3/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

378G

761J

637B

580R

003F

194L

093K

154Z

174A

134K

854L

231Y

277M

328G

266J

217Y

068V

635P

914A

275A

475H

390W

785H

622P

136L

783J

812R

523X

260Y

205N

423F

358M

977C

265Q

487J

341N

455W

Exclosos/es

DNI

Motiu

702Y

D

995R

D

676A

D

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.

D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

E: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Prova 1 : entrevista personal i valoració curricular

Dia:

03/03/2020

Lloc:

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 , 1er Pis Saleta de Comissions (costat Saló de Plens)

43870 Amposta

Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament i segons l’horari indicat, a l’entrevista:

DNI

Hora

378G

08:30h a 08:40h

761J

08:30h a 08:40h

637B

08:30h a 08:40h

580R

08:30h a 08:40h

003F

08:30h a 08:40h

194L

09:30h a 09:40h

093K

09:30h a 09:40h

154Z

09:30h a 09:40h

174A

09:30h a 09:40h

134K

09:30h a 09:40h

854L

11:00h a 11:10h

231Y

11:00h a 11:10h

277M

11:00h a 11:10h

328G

11:00h a 11:10h

266J

11:00h a 11:10h

217Y

12:00h a 12:10h

068V

12:00h a 12:10h

635P

12:00h a 12:10h

914A

12:00h a 12:10h

275A

12:00h a 12:10h

475H

13:00h a 13:10h

390W

13:00h a 13:10h

785H

13:00h a 13:10h

622P

13:00h a 13:10h

136L

13:00h a 13:10h

783J

14:00h a 14:10h

812R

14:00h a 14:10h

523X

14:00h a 14:10h

260Y

14:00h a 14:10h

205N

14:00h a 14:10h

455W

14:00h a 14:10h

423F

16:45h a 16:50h

358M

16:45h a 16:50h

977C

16:45h a 16:50h

265Q

16:45h a 16:50h

487J

16:45h a 16:50h

341N

16:45h a 16:50h

S’informa a tots/es els/les aspirants que no es presentin dintre de l’horari en que se’ls convoca, seran exclosos del procés de selecció.

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que el resultat definitiu de les proves es publicarà el proper dia 06/03/2020.

Tribunal qualificador

 • President/a: Gislen Rojas Llasat

 • Vocal: Rosa Dàmaso Cid

 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/3/2020

Resultats definitius

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, el resultat ha estat:

DNI

Puntuació obtinguda

378G

No presentat/ada

761J

Apte/a

637B

No presentat/ada

580R

No presentat/ada

003F

Apte/a

194L

No presentat/ada

093K

Apte/a

154Z

Apte/a

174A

No presentat/ada

134K

No apte/a

854L

Apte/a

231Y

Apte/a

277M

No apte/a

328G

Apte/a

266J

No apte/a

217Y

No apte/a

068V

Apte/a

635P

Apte/a

914A

Apte/a

275A

No presentat/ada

475H

Apte/a

390W

No presentat/ada

785H

No presentat/ada

622P

No presentat/ada

136L

No presentat/ada

783J

No presentat/ada

812R

No presentat/ada

523X

Apte/a

260Y

No presentat/ada

205N

No presentat/ada

455W

Apte/a

423F

Apte/a

358M

No apte/a

977C

No presentat/ada

265Q

No presentat/ada

487J

Apte/a

341N

No apte/a

S’informa que la borsa de treball que es crea per aquesta oferta, queda formada per ordre de puntuació obtinguda, de la següent manera:

Ordre

DNI

1

455W

2

854L

3

635P

4

914A

5

423F

6

761J

7

328G

8

475H

9

487J

10

154Z

11

093K

12

523X

13

003F

14

231Y

15

068V

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com als/les dos aspirants per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, als DNI’s acabats amb: 455W i 854L.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament