• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Model ESARDI amb caràcter temporal i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Model ESARDI amb caràcter temporal i creació de borsa de treball

publicat el 03/11/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/11/2020.

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Model ESARDI  i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

AGP-7 (AgP.6).

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta.

Departament:

Àrea d’Educació.

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats.

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/11/2020 al 20/11/2020.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Posar com a model del natural (del cos nu o seminu) perquè l’alumnat de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta pugui fer interpretacions artístiques del nu i de l’anatomia humana.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Requisits valorables:

Tenir coneixements i/o formació de IOGA o Teatre (relacionat amb el cos i les postures que pot adoptar).

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats.

Jornada:

En funció de les necessitats.

Horari:

En funció de les necessitats.

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació.

Lloc de treball:

ESARDI.

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats.

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació

El procés de selecció consistirà en una entrevista personal.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Model ESARDI.

Actualitzat el 23/11/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0670K

Exclosos/es

No en hi ha cap

 Període d’esmena:  del 24/11/2020 al 25/11/2020

 S’informa que si no hi ha cap al·legació durant el període d’esmena, el present llistat provisional esdevindrà a definitiu.

Convocatòria a les proves:

Entrevista personal

Dia:

30/11/2020

Hora:

10.00 h

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta ESARDI

Plaça del Castell, s/n

43870 Amposta

Tribunal qualificador:

 • Presidenta:    Georgina Bosch Gas (Directora ESARDI)
 • Vocal 1:          Gemma Mauri Estupiña (Professora ESARDI)
 • Vocal 2:          Sefa Villabí Prades (Professora ESARDI)

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/11/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Havent passat el període d’esmena del 24 al 25/11/2020, el llistat d’admesos/es i exclosos/es definitiu queda de la següent manera:

Admesos/es

DNI

0670K

Exclosos/es

No en hi ha cap

Convocatòria a les proves:

 1. Entrevista personal

Dia:

30/11/2020

Hora:

10.00 h

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta ESARDI

Plaça del Castell, s/n

43870 Amposta

 Tribunal qualificador:

 • Presidenta:         Georgina Bosch Gas (Directora ESARDI)
 • Vocal 1: Gemma Mauri Estupiña (Professora ESARDI)
 • Vocal 2:                Sefa Villabí Prades (Professora ESARDI)

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/12/2020

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/11/2020 es va publicar a la web oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , el llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, emplaçant al/la candidat/a admès/a a la realització de la prova el dia 30/11/2020 a les 10:00h a ESARDI, Escola d’Art i Disseny d’Amposta.

 L’únic/a candidat/a admès/a i emplaçat/da a fer la prova, no s’ha presentat, per la qual cosa el Tribunal qualificador fa constar en l’acta que, la plaça objecte de la convocatòria, ha quedat deserta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament