• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Infermer/a àmbit urgències a l’Hospital Comarcal d’Amposta

Oferta de treball: Infermer/a àmbit urgències a l’Hospital Comarcal d’Amposta

publicat el 24/02/2020

  • Data inici de documentació: 21/02/2020
  • Últim dia de rebre documentació: 11/03/2020 

Consultar la publicació original a la web de l’Hospital Comarcal:

Actualitzat el 24/2/2020

Bases i convocatòria


Descarregar (PDF, 200KB)

Actualitzat el 2/6/2020

Anunci reactivació dels processos de selecció de l’Hospital Comarcal d’Amposta

Les  convocatòries  que  teníem  obertes  d’infermeria  amb  diferents  àmbits,  les reiniciarem  amb  el  puntes  va  ajornar i  segons  permeti  la  desescalada del COVID-19.

Prèviament al procés de selecció es procedirà a:

Comprovació del compliment dels requisits imprescindibles del lloc de treball: es comprovarà si les persones aspirants disposen de tots els requisits imprescindibles establerts a les bases per a poder optar al procés selectiu. Totes aquelles persones que no compleixin els requisits quedaran excloses del procés selectiu.  A  aquestes  efectes  s’elaborarà  un  llistat  de  persones  admeses  i excloses que es publicarà a la pàgina web de l’Hospital i a la web de l’ajuntament d’Amposta,  amb  els  motius  de  l’exclusió  en  el  cas  de  les  persones  excloses. S’atorgarà  un  termini  de  tres  dies  hàbils,  comptats  a  partir  de  l’endemà  de  la publicació al web de l’Hospital, per a l’esmena i/o possibles reclamacions, en el benentès que en cas de no produir-se es tindrà per desistida la seva petició. La llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació en el  cas  de  no  presentar-se  reclamacions.  En  cas  de  presentació  de  sol·licitud d’esmena o reclamació es resoldrà expressament i a la seva empara es realitzarà nova publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses".

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament