• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

Oferta de treball: Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

publicat el 18/02/2020


Actualització terminis: s’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament. Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/02/2020

Descripció del lloc de treball:

Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

Categoria:

A2

Departament:

Polítiques actives d’ocupació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

  • Presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2020 al 20/06/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Requisits imprescindibles:

actualitzat


Per formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

  • Titulació:Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Requisits valorables:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Completa

Horari:

08h a 15h

Retribució mensual bruta aproximada:

2.345,75€ bruts mensuals per 12 pagues + 2.069,58€ bruts per 2 pagues extra.

Lloc de treball:

Polítiques Actives d’Ocupació

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Observacions (particularitats de la gestió):

Aquesta oferta és per una plaça definitiva i per tant es regeix per unes bases que cal consultar. Les bases s’han publicat el dia 18/02/2020 al BOPT i també a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, però el termini d’inscripció no s’iniciarà fins que aquestes no estiguin publicades al BOE, d’acord amb la normativa vigent.


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases   reguladores   del   procés   de   selecció   per   proveir   amb   caràcter definitiu un lloc de treball de coordinador/a per a l’àrea de Polítiques Actives   d’Ocupació,   com   a   personal   funcionari   de   l’Ajuntament d’Amposta,   mitjançant   concurs-oposició   lliure   de   l’escala   de l’administració especial  i, alhora una borsa de treball per  a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar PDF

Actualitzat el 26/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament:

Inscripció presencialment:

  • Període d’inscripció: Del 01/06/2020 al 20/06/2020
  • Lloc: Pavelló Firal 1 d’octubre, C/ Sebastià Juan Arbó, 43870 Amposta
  • Hora: De 09:00h a 13:00h

Els aspirants que ho desitgin podran fer la inscripció via telemàtica, tal com estava previst a les bases.

La resta de terminis seran d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/5/2020

Actualització inscripcions

S’informa a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

  • Titulació:Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament