• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Comptable a l’Hospital Comarcal d’Amposta

Oferta de treball: Comptable a l’Hospital Comarcal d’Amposta

publicat el 12/02/2020

  • Data inici de documentació: 11/02/2020
  • Últim dia de rebre documentació: 01/03/2020 
  • Resultat final: 25/03/2020.

Consultar la publicació original a la web de l’Hospital Comarcal:

Actualitzat el 12/2/2020

Bases i convocatòria


Descarregar (PDF, 301KB)

Actualitzat el 2/6/2020

Anunci reactivació dels processos de selecció de l’Hospital Comarcal d’Amposta

Els processos de selecció de tècnics amb l’àmbit comptable, aprovisionament i gestió pressupostària estan pendents de realitzar el supòsit pràctic.

Tant aviat es puguin realitzar desplaçaments per les diferents regions sanitàries, publicarem les dates i el lloc per realitzar-los a la nostra pàgina web.

Prèviament al procés de selecció es procedirà a:

Comprovació del compliment dels requisits imprescindibles del lloc de treball: es comprovarà si les persones aspirants disposen de tots els requisits imprescindibles establerts a les bases per a poder optar al procés selectiu. Totes aquelles persones que no compleixin els requisits quedaran excloses del procés selectiu.  A  aquestes  efectes  s’elaborarà  un  llistat  de  persones  admeses  i excloses que es publicarà a la pàgina web de l’Hospital i a la web de l’ajuntament d’Amposta,  amb  els  motius  de  l’exclusió  en  el  cas  de  les  persones  excloses. S’atorgarà  un  termini  de  tres  dies  hàbils,  comptats  a  partir  de  l’endemà  de  la publicació al web de l’Hospital, per a l’esmena i/o possibles reclamacions, en el benentès que en cas de no produir-se es tindrà per desistida la seva petició. La llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació en el  cas  de  no  presentar-se  reclamacions.  En  cas  de  presentació  de  sol·licitud d’esmena o reclamació es resoldrà expressament i a la seva empara es realitzarà nova publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses".

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament