• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de laboratori a l’Hospital Comarcal

Oferta de treball: Tècnic/a de laboratori a l’Hospital Comarcal

publicat el 16/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Consultar la publicació original a la web de l’Hospital Comarcal:

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir quatre llocs de treball de tècnic/a de laboratori com a personal laboral de l’hospital comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball


Descarregar bases reguladores (PDF, 277KB)

Actualitzat el 09/05/2019 

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Per Resolució de data 08 de maig del 2019, s’ha acordat el següent:

PRIMER. - Aprovar de forma provisional la següent relació d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió de quatre llocs de treball de tècnic/a de laboratori com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball:

Relació d’aspirants admesos/es

DNI

 Observacions

711B

 

354C

 

350N

 

872V

 

335D

 

206F

 

529V

 

441L

 

697P

HAURÀ DE REALITZAR PROVA DE NIVELL B1 DE CATALÀ

683D

 

Relació d’aspirants exclosos/es

DNI

Motius

104L

No aporta el certificat del delictes sexuals

542G

No acredita la titulació requerida tècnic/a de laboratori de diagnòstic clínic

625N

Sol·licitud de participació fora de termini

SEGON.- Considerar què, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llistat d’admeses ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de 3 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en la web de l’HCA, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs previstos a les bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, la present llista d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva.

TERCER.- Fixar la data del supòsit pràctic el proper 16 de maig de 2019 a les 11:00 hores a la Sala ubicada a l’Hospital Comarcal d’Amposta, planta baixa. Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del seu DNI original.

Actualitzat el 3/6/2019

Resultats finals

D’acord amb l’Acta de data 28 de maig de 2019 de la Comissió de Valoració del procés selectiu per proveir cinc llocs de treball de tècnic/a de laboratori com a personal laboral de l’hospital comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball, s’anuncia la puntuació final de les persones aspirants al procés: 

Identitat

Puntuació entrevista

Supòsit pràctic

Mèrits

Puntuació total (final)

354C

8,75

10

6,75

25,50

104L

7,50

7

8

23,50

350N

7,00

8

7

22,00

206F

8,33

6

6

20,33

441L

8,75

5

6

19,75

529V

7,50

5

6,50

19,00

335D

7,50

6

3,25

16,75

711B

6,66

6

3,75

16,41

683D

4,00

5

0

9

872V

No presentat/ada

6

6

No apte/a

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament