• Webs Municipals  

Oferta de treball: Tècnic/a de disseny gràfic

publicat el 29/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat


Descarregar bases reguladores (PDF, 190KB)
Actualitzat el 15/05/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats/es admesos/es

DNI

9384H

9849T

9421D

Candidats/es exclosos/es

DNI

6346Q

2035M

8505K

7851J

Concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació.

Es convoca als candidats admesos per a realitzar les proves teorico-pràctiques regulades al punt 3.1.3 de les bases el dia 26 de juny del 2019, a les 9:00h a la Biblioteca Sebastià Joan d’Arbó, d’Amposta.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/05/2019

Correcció del termini de les esmenes

Segons el punt 4 de les bases del procès de selecció que ens ocupa:

"En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies naturals per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d’admesos en la pàgina web municipal."

Per tant, el termini d’esmena finalitza el dissabte 25 de maig.

Disculpeu les molèsties.

Actualitzat el 21/05/2019

Correcció de la data de les proves

Es convoca als candidats admesos per a realitzar el psicotècnic regulat al punt 3.1.1 de les bases reguladores del procés de selecció, el dia 2 de juliol, a les 09:30h, a l’escola ESARDI (C/Fossat, 16. Amposta).

Els resultats del psicotècnic seran comunicats als candidats el mateix dia mitjançant publicació a la pàgina web de l’Ajuntament. Els que l’hagin superat, son convocats el dia 3 de juliol, a les 09:30h, a l’escola ESARDI, per a realitzar les proves de coneixements teòrico-pràctics, regulats al punt 3.1.3 de les bases.


Actualitzat el 31/5/2019

Llista definitiva admesos i exclosos

Candidat/es admesos/es

DNI

9384H

9849T

9421D

6346Q

Candidat/es exclosos/es

DNI

2035M

8505K

7851J

Es convoca als candidats admesos per a realitzar el psicotècnic regulat al punt 3.1.1 de les bases reguladores del procés de selecció el dia 2 de juliol, a les 9:30h, a l’escola ESARDI (C/Fossat, 16. Amposta)

Els resultats del psicotècnic seran comunicats als candidats el mateix dia mitjançant publicació a la pàgina web de l’Ajuntament. Els que l’hagin superat, son convocats el dia 3 de juliol, a les 9:30h, a l’escola ESARDI, per a realitzar les proves de coneixements teòric-pràctics, regulats al punt 3.1.3 de les bases.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/7/2019

Publicació del tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les  proves selectives per l’oferta que ens ocupa, està format per:

  • Presidenta: Marian Marín Felipe
  • Vocal: Sefa Villalbí Prades
  • Vocal: Georgina Bosch Gras

S’informa que es comptarà amb la participació de dos assessors externs per poder donar suport en les proves en les que el tribunal consideri rellevants; els assessors extern tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/7/2019

Resultats de la primera prova: psicotècnic

Realitzada la 1a prova psicotècnic, els resultat dels candidats admesos ha estat:

DNI

Resultat

9384H

Apte/a

9849T

Apte/a

9421D

No presentat/da

6346Q

No apte/a

S’emplaça als candidats que han superat aquesta 1era prova,  a realitzar les proves de coneixements teòrico-pràctics, regulats al punt 3.1.3 de les bases, demà dia 3 de juliol, a les 9:30h, a l’escola ESARDI (C/Fossat, 16. 43870-Amposta).

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/7/2019

Resultats definitius

DNI

Psicotècnic

Teòrica

Pràctica

Entrevista

Mèrits

9384H

APTE/A

6,6

 

 

 

9849T

APTE/A

18,3

60

2

9,5

9421D

NO PRESENTAT/ADA

 

 

 

 

6346Q

NO APTE/A

 

 

 

 

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament