• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Suport XI Festa del Mercat Amposta 2019 (oferta i borsa de treball)

Oferta de treball: Suport XI Festa del Mercat Amposta 2019 (oferta i borsa de treball)

publicat el 25/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/04/2019

Descripció del lloc de treball:

Suport XI Festa del Mercat Amposta 2019

Categoria:

C1

Departament:

Cultura

Llocs de treball oferts:

1 o 2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/04/2019 al 30/04/2019 fins les 14.00 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 30/04/2019.
 • Període d’al·legacions: 2/5/2019 al 6/5/2019.
 • Inici de les proves: 7/5/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Atenció al públic i assistència.
 • Suport en les activitats de la Festa del Mercat.

Requisits imprescindibles:

 • Formació mínima: Batxillerat o equivalent o Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
 • Estar en possessió del títol de català nivell C1 o C actual.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  • Original i còpia del DNI.
  • Currículum Vitae.
  • Informe oficial de la vida laboral.
  • Certificat del nivell C1 o C actual de català o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).

Requisits valorables:

 • Tenir coneixements bàsics/nivell elemental d’anglès i francès.
 • Estar en possessió del carnet de conduir B1.

Tipus de contracte:

Contracte per Obra o Servei Determinat.

Durada del contracte:

Del 17 al 19 de maig de 2019.

Jornada:

En funció de les necessitats.

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta – XI Festa del Mercat a la Plaça 2019.

Data prevista d’incorporació:

17/05/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1: Realització d’una entrevista personal.
Observacions (particularitats de la gestió): Veure observacions més avall.

Observacions (particularitats de la gestió)

L’empresa busca una persona que sigui polivalent, emprenedora i dinàmica, amb aptituds d’atenció al públic, i que tingui coneixements bàsics de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta. Que sàpiga estar a disposició de qualsevol acte que es faci durant els dies de la Festa, que des de fa 11 anys es va fent a la ciutat d’Amposta.

El dia 7 de maig a les 9:15 hores del matí es realitzaran les proves. El lloc queda per concretar segons les sol·licituds. Es realitzaran les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

 1. Entrevista personal realitzada pel jurat de les proves.

Documentació:

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació en processos de selecció, que podreu trobar a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament d’Amposta) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre de detallat.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Personal de suport per a la Festa del Mercat d’Amposta. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació i segons la necessitat de personal. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.


Publicat el 30/04/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir el lloc de personal de suport per a la XI Festa del Mercat a la plaça 2019

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, a 30 d’abril de 2019,

ES RESOL:

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:

ADMÈS/A:

Admès/a (NIF)

9534-F

7427-Q

8044-H

2243-V

NO ADMÈS/A:

No admès/a (NIF)

No hi ha cap candidat/ata no admès/a.

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 2 de maig al 6 de maig de 2019. El dia 6 de maig a partir de les 14.00 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de l’entrevista.

Gràcies per la vostra participació.

Publicat el 6/05/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Finalitzat el període d’al·legacions de l’oferta d’ocupació per a cobrir el lloc de personal de suport per a la XI Festa del Mercat a la plaça 2019, des del 2 de maig fins al 6 de maig de 2019, i no havent-hi cap al·legació de cap dels candidats.

ES RESOL:

La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent:

Admès/a (NIF)

9534-F

7427-Q

8044-H

2243-V

Les entrevistes es realitzaran demà dimarts 7 de maig de 2019 a les 9:30 hores a la Sala de Comissions de l’Ajuntament d’Amposta (1er pis, al costat de la Sala de Plens)

L’ordre de les entrevistes serà per ordre alfabètic quedant amb el mateix ordre del llistat d’admesos.

Gràcies per la vostra participació.

Publicat el 07/05/2019

Resultats finals

Havent finalitzat les entrevistes a les quatre cadidatures que han sol·licitat participar en el procès de selecció a dia d’avui, 7 de maig de 2019,

ES RESOL:

El tribunal constitueix que la borsa de treball restarà constituïda per les persones que es diuen a continuació i en l’ordre en que han estat relacionades:

Ordre borsa

DNI

1r

2243-V

2n

7427-Q

3r

8044-H

4t

9534-F

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament