• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

Oferta de treball: Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

publicat el 02/10/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

Categoria:

A2

Departament:

Serveis socials

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: A determinar.
 • Període d’al·legacions: A determinar.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: A determinar.
 • Inici de les proves:A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Especialització
  • Acompanyar a les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
  • Analitzar la situació en què es troba cada persona atesa i elaborar el pla d’acció psicosocial a aplicar per a la millora de la seva situació.
  • Elaborar plans de millora en famílies amb menors en situació de risc social i fer-ne el seguiment.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció dels menors en risc.
  • Coordinar-se amb recursos comunitaris de l’àmbit dels menors i les seves famílies.
 • Execució
  • Donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Fer el seguiment de l’execució de les activitats i projectes de l’àmbit de gestió assignat.
  • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o programes que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
  • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
  • Desenvolupar treball psicosocial en les famílies ateses o en algun dels seus membres.
  • Elaborar informes tècnics del programes i/o projectes realitzats.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de les intervencions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Diagnosticar i valorar els menors i les famílies en situació de risc social.
 • Portar a terme una intervenció sistèmica individual, familiar i social: modificar pautes familiars i/o individuals. Realitzar entrevistes d’acollida i seguiment de pares i mares.
 • Reparar i modificar situacions familiars que posen en risc la cura dels infants o adolescents a càrrec.
 • Treballar conjuntament amb els serveis socials bàsics en el pla de treball de les persones i famílies ateses.
 • Assessorar en la derivació a un servei d’atenció especialitzada d’aquells casos que no es poden resoldre dins de l’àmbit de l’atenció social primària.
 • Dur a terme treball comunitari amb entitats i altres recursos del territori.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Grau en psicologia o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Jornada sencera.

Horari:

A definir.

Lloc de treball:

Edifici SIS de l’Àrea de Serveis Socials.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment dos llocs de treball de psicòleg/òloga del SIS a l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar bases (PDF, 257KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament