• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitors/es del Delta Summer Camp 2019

Oferta de treball: Monitors/es del Delta Summer Camp 2019

publicat el 13/05/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

13/04/2019

Descripció del lloc de treball:

Monitor/a del Delta Summer Camp 2019

Categoria:

AGP.4

Departament:

Joventut i Participació Ciutadana

Llocs de treball oferts:

8

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 14/05/2019 al 27/05/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/05/2019.
 • Període d’al·legacions: 28/05/2019 al 29/05/2019.
 • Inici de les proves: 30/05/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Descripció funció 1: Dinamitzar activitats de lleure infantil i juvenil en anglès.
 • Descripció funció 2: Programar i desenvolupar activitats en anglès per a les estades.
 • Descripció funció 3: Vetllar pel bon funcionament de les activitats i del Delta Summer Camp.

Requisits imprescindibles:

 • Requisit 1: Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats dels quals, en virtut  de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
 • Requisit 2:  Disposar del Certificat d’Antecedents de delictes sexuals negatiu.
 • Requisit 3: Disposar de com a mínim el B1 de català o equivalent.
 • Requisit 4: No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 • Disposar del nivell B2 d’anglès o superior i acreditar-ho mitjançant el títol o certificat corresponent.

Requisits valorables:

 • Requisit 1: Disposar del títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil amb el Carnet de Monitor/a de lleure vigent o bé disposar del Títol de tècnic superior d’Animació Sociocultural o el Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Requisit 2: Experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure amb l’Ajuntament d’Amposta (els últims 4 anys).
 • Requisit 3: Experiència en l’educació en el lleure en activitats en anglès.

Tipus de contracte:

 Temporal

Durada del contracte:

 Del 27/06/2019 al 31/07/2019 (ambdós inclosos)

Jornada:

 Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

1.325,82€

Lloc de treball:

Amposta

Data prevista d’incorporació:

27/06/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Fase/Prova 1: Entrevista personal.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Cal presentar les candidatures al registre de l’Ajuntament d’Amposta, amb tota la documentació que acrediti tots i cadascun dels requisits que es reuneixen, en les dates indicades i en horari de registre (De 09h a 14h)
 • Al moment de presentar la sol·licitud s’haurà d’emplenar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament