• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

Oferta de treball: Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

publicat el 02/10/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

Categoria:

AgP-12

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 28/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 03/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Planificació
  • Esbrinar necessitats del col·lectiu i traslladar-les a altres tècnics/tècniques per a elaborar projectes.
 • Execució
  • Materialitzar les accions pròpies dels projectes dissenyats.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Revisió
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Substitució
  • Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
  • Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Donar suport a altres recursos tècnics des d’una mirada intercultural per millorar les relacions amb el col·lectiu.
 • Sensibilitzar la població en general sobre les especificitats del col·lectiu.
 • Apropar les persones del col·lectiu als serveis públics que més ho requereixen.
 • Acompanyar les famílies gitanes en tot el que millori la formació dels infants i adolescents.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Graduat escolar o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell B1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Jornada sencera

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de mediador/a comunitari/ària de l’àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar (PDF, 225KB)

Actualitzat el 28/10/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

655P

019Z

802T

774M

58W

776T

611E

637D

495K

333F

484H

973M

297R

250Z

634W

317Z

023X

832P

878R

129C

116H

365V

001E

932F

359V

041Z

468F

106D

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 de català

DNI

572K

115L

694H

736T

809M

243W

Admesos/es pendents acreditació de nivell superior de llengua castellana

DNI

774Y

243W

Exclosos/es

DNI

MOTIU

130D

C

Motius d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participación en procesos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.  
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 28/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Inici de les proves: 03/12/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 8/11/2019

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

655P

019Z

802T

774M

58W

776T

611E

637D

495K

333F

484H

973M

297R

250Z

634W

317Z

023X

832P

878R

129C

116H

365V

001E

932F

359V

041Z

468F

106D

694H

130D

115L

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 de català (DNI)

572K

736T

809M

243W

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana (DNI)

774Y

243W

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

03/12/2019

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
SALA TEATRE AUDITORI
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell B1 de català).

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 1 (nivell de castellà)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell superior de coneixements de llengua castellana).

Hora:

11:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

12:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló Prats
 • Vocal: Jesús Díez Cobertera

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament