• Webs Municipals  

Oferta de treball: Integrador/a social

publicat el 29/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat


Descarregar bases reguladores (PDF, 208KB)
Actualitzat el 23/5/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidat/es admesos

DNI

Observacions

5428R

Falta acreditar nivell C de català

6910P

7024G

2194L

Candidat/es exclosos

DNI

Observacions

2386B

No aportar titulació requerida

0774M

No aportar titulació requerida

Concedir un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació.

Es convoca als candidats admesos que han de realitzar la prova de català el dia 26 de juny del 2019 a les 09.30h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó. (Plaça del Castell, 13. Amposta). (Per aquest procés hi ha un únic aspirant que ha de passar la prova de català. DNI: 5428R)

Tots els candidats admesos, i els que també superin la prova de català, son convocats per a realitzar les proves de coneixements teòrico-pràctics regulats al punt 3.1.2 de les bases, el dia 27 de juny del 2019 a les 09.30h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó. (Plaça del Castell, 13. Amposta)

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

  • Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa
  • Vocal: Gisela Ferré Pla
  • Vocal: Beatriz Fabra Arques

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/6/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Candidat/es admesos

DNI

Observacions

5428R

Falta acreditar nivell C de català

6910P

7024G

2194L

Candidat/es exclosos

DNI

Observacions

2386B

No aportar titulació requerida

0774M

No aportar titulació requerida

Es convoca als candidats admesos que han de realitzar la prova de català el dia 26 de juny del 2019 a les 09.30h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó. (Plaça del Castell, 13. Amposta). (Per aquest procés hi ha un únic aspirant que ha de passar la prova de català. DNI: 5428R)

Tots els candidats admesos, i els que també superin la prova de català, son convocats per a realitzar les proves de coneixements teòrico-pràctics regulats al punt 3.1.2 de les bases, el dia 27 de juny del 2019 a les 09.30h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó. (Plaça del Castell, 13. Amposta)

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

  • Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa
  • Vocal: Gisela Ferré Pla
  • Vocal: Beatriz Fabra Arques

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/7/2019

Resultat de les proves de coneixements de català i de coneixements teòrico-pràctics

Prova de coneixements de català C1 (dia 26/06/2019)

DNI

Puntuació obtinguda

5428R

No presentat/ada

Prova de coneixements teòrico-pràctics (dia 27/06/2019)

DNI

Puntuació prova teòrica

Puntuació prova pràctica

Total

7024G

No presentat/ada

No presentat/ada

No presentat/ada

2194L

No presentat/ada

No presentat/ada

No presentat/ada

6910P

33,25

31,5

64,75

D’acord amb el punt 4 de les Bases reguladores del present procés selectiu, els candidats que hagin superat la fase d’oposició, tenen 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació dels resultats, per a presentar tots els mèrits que vulguin al·legar.

El Tribunal farà la valoració dels mèrits i convocarà als candidats per a realitzar l’entrevista i última fase del present procés selectiu, regulada al punt 3.2.2 de les bases.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 18/7/2019

Resultats finals


Descarregar acta (PDF, 486KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament