• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge a l’escola pública d’Amposta i creació de borsa

Oferta de treball: Conserge a l’escola pública d’Amposta i creació de borsa

publicat el 29/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/07/2019

Descripció del lloc de treball:

Conserge escola pública Amposta

Categoria:

Ag. P-8

Departament:

Educació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 29/07/2019 al 31/07/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 31/07/2019.
 • Període d’al·legacions: 1/08/2019 al 5/08/2019.
 • Inici de les proves:6/08/2019.

Funcions del lloc de treball:

Les tasques atribuïdes són les pròpies del reglament de conserge conserge a les escoles públiques.

Requisits imprescindibles:

Formació mínima:

 • Graduat Escolar / ESO.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Original i còpia del DNI.
 • Currículum Vitae.
 • Informe oficial de la vida laboral.
 • Certificat del nivell A2 de català o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).
 • Certificat d’antecedents penals.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

Jornada completa

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Escola Pública Amposta

Data prevista d’incorporació:

Borsa de treball: en funció de les necessitats

Observacions (particularitats de la gestió):

Veure informació més avall.

Més informació sobre l’oferta

El dia 6 d’agost de 2019 a les 9h del matí a la Sala d’Obres, 2n pis, Ajuntament d’Amposta, es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

1.- Realització d’una entrevista personal.

 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat A2) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit.

 • En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

 • Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació en processos de selecció) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

 • Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre detallat.

Actualitzat el 31/7/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:

Admesos/es (DNI)

0515-Z

5622-E

0496-T

3761-G

2761-H

3571-B

8180-P

7932-F

Exclosos/es (DNI)

Motiu d’exclussió

7177-J

1,2

0218-V

1,2

5653-F

3

1227-F

1,2,3

6967-Q

1,2,3

8078-R

2

1. Certificat català
2. Antecedents penals
3. Graduat escolar

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és de l’1 d’agost al 5 d’agost de 2019.

El dia 5 d’agost maig a partir de les 14:00 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de l’entrevista.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions hauran de passar per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 5/8/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Finalitzat el termini per presentar al·legacions per a prendre part en les proves selectives per formar part de la borsa De Conserges per a l’escola pública d’Amposta avui deia 5 d’agost de 2019 a les 14:00 hores,

La llista definitiva dels candidats és:

ADMÈS:

 • 0515-Z
 • 5622-E
 • 0496-T
 • 3761-G
 • 2761-H
 • 3571-B
 • 8180-P
 • 7177-J
 • 0218-V
 • 5653-F
 • 2122-F
 • 7932-F
 • 8079-R

EXCLÒS:

DNI

MOTIU

6967-Q

1,2,3

1921-Z

4

1. CERTIFICAT CATALÀ

2. ANTECEDENTS PENALS

3. GRADUAT ESCOLAR

4. FORA DE TERMINI

S’emplaça als candidats anteriorment citats com a ADMESOS/SES a realitzar la prova entrevista, el proper:

Dia i hora:

06/08/2019 a les 9:00h.

Lloc:
BIBLIOTECA COMARCAL SEBASTIÀ JUAN ARBÒ
Plaça del Castell, 13, 43870 Amposta, Tarragona

Tribunal qualificador:

Presidenta: Àngela Arrufat Ballester

Vocal 1: Maria Barberà Baiges

Vocal 2: Assumpta Eixarch Conesa

Recordeu que tots els aspirants heu de presentar el vostre DNI a l’inici de l’entrevista.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/8/2019

Resultats definitius

Havent realitzat la prova de selecció, entrevista personal, a tots els aspirants admesos al procés de selecció, a dimarts dia 6 d’agost de 2019, El tribunal qualificador constitueix la borsa amb les següents puntuacions i ordre:

Ordre de la borsa

DNI

1

2761H

2

0218V

3

0515Z

4

8078R

5

5622E

6

5653F

7

3761G

8

7177J

9

8180P

10

0496T

11

3571B

12

1227F

13

7932F

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més.

Tots els candidats/es que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Conserge per a l’escola pública d’Amposta.

Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació.

El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament