• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu de Serveis Socials

Oferta de treball: Auxiliar administratiu de Serveis Socials

publicat el 30/09/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/09/2019

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar administratiu de Serveis Socials

Categoria:

C2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 28/09/2019 al 17/10/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: A determinar.
 • Període d’al·legacions: A determinar.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: A determinar.
 • Inici de les proves:A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Execució:
  • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
  • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
  • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
  • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
  • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
  • Distribuir la correspondència.
  • Realitzar operacions comptables (nòmines, despeses domiciliades, factures, bestretes de caixa, ...).
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Donar suport administratiu en la tramitació d’expedients administratius i realitzar el seguiment de la documentació corresponent.
 • Redactar les actes de les reunions de polivalència.
 • Gestionar les agendes dels diferents professionals d’atenció primària.
 • Donar suport a la coordinadora en la preparació de diversa documentació, en la formació de l’alumnat en pràctiques, etc.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva de l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar les bases (PDF, 273KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament