• Webs Municipals  

Oferta de treball: Agent del Servei d’Acollida

publicat el 09/12/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/12/2019

Descripció del lloc de treball:

Agent del Servei d’Acollida

Categoria:

C

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 10/12/2019 al 13/12/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 16/12/2019.
 • Període d’al·legacions: 17/12/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 18/12/2019.
 • Inici de les proves: 20/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Fer la primera atenció i l’acolliment a les persones migrades.
 • Realitzar les tramitacions administratives exigides per la llei d’acollida:
  • Donar suport operatiu a la realització dels mòduls formatius del Servei de Primera Acollida.
  • Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.
  • Comunicar i interactuar de manera efectiva en el procés de primera acollida.

Requisits imprescindibles:

 • Cicle formatiu de Grau Superior de Gestió Administrativa i/o Integració Social o la sol·licitud d’homologació en curs . En el cas de no complir aquestes condicions caldrà justificar tres anys d’experiència en el lloc de treball en l’administració pública que es correspongui a les competències professionals d’aquest lloc de treball.
 • Nivell C1 de català.
 • Els candidats/ates seleccionats prèviament pel SOC hauran de lliurar còpia de la documentació, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament com a màxim el dia 13 de desembre de 2019. El SOC haurà de lliurar currículums que compleixin els requisits indispensables per a aquesta oferta de treball.
 • Documentació a presentar:

Lloc de treball:

Serveis Socials

Descripció del procés de selecció:

Les proves que hauran de superar els candidats/ates es realitzaran el dia 20 de desembre de 2019 a les 9:00h a la seu dels Serveis Socials d’Amposta al carrer Sant Roc, 8h-14h. La prova tindrà el caràcter eliminatori i consistiran en:

 1. Una entrevista individualitzada als candidats
 2. Valoració de mèrits: Serveis prestats a l’administració pública en un lloc relacionat amb el qual es convoca, a raó de 0,20 punts /any treballat fins a un màxim de 2,5 punts .

En cas d’empat entre dos o més candidats, el tribunal optarà per realitzar la prova que consideri més oportuna entre els candidats .

Observacions (particularitats de la gestió):

Els interessats han de registrar-se a l’Oficina de Treball del SOC al núm. d’oferta 34783 i posteriorment han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h) fins el 13 de desembre de 2019.

Actualitzat el 17/12/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

764A

748K

947J

025P

019Z

688M

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

076D

S’informa a tots/es els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 17/ 12/ 2019 (horari registre de 09h a 14h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 18/12/2019.
 • Inici de les proves: 20/12/2019.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés.

Actualitzat el 19/12/2019

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

764A

748K

947J

025P

019Z

688M

Admesos/es pendents acreditació de nivell C1 de català

DNI

076D

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Prova 1: coneixements teòric-pràctics

Hora:

09:00h

Dia:

09/12/2019

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Àrea de Serveis Socials

C/ Sant Roc nº 8 (baixos)

43870 - Amposta

En acabar aquesta primera prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació del dia, l’hora i el lloc de realització.

Prova 2: coneixements Nivell C1 de Català

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català).

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Xavier Melich Porres

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/12/2019

Resultats definitius

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats definitius de les proves realitzades:

DNI

Prova 1

Valoració mèrits

025P

Apte/a

2,5

764A

No apte/a

748K

No apte/a

947J

No apte/a

019Z

No apte/a

688M

No apte/a

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, els resultats finals i l’aspirant proposat per cobrir el lloc de treball és:

DNI

025P

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament