• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va per a Polítiques Actives d’Ocupació

Oferta de treball: Administratiu/va per a Polítiques Actives d’Ocupació

publicat el 22/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/07/2019

Descripció del lloc de treball:

Administratiu/va

Categoria:

C1

Departament:

Polítiques Actives d’Ocupació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 24/07/2019 al 06/09/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 10/09/2019.
 • Període d’al·legacions: del 10/09/2019 al 12/09/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16/09/2019.
 • Inici de les proves: 23 i 24 /09/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Processament de dades.
 • Atenció al públic /empreses.
 • Processament dels perfils professionals dels candidats que s’en derivin.
 • Tasques de suport administratiu i de gestió de currículums i ofertes al programa 30 Plus.
 • Conèixer i complir el contingut i abast d’implementació per a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’ Ajuntament d’Amposta.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits imprescindibles:

Requisits:

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Grau Superior en Administració i Finances, FPII en la branca administrativa o titulacions equivalents.
 • Disposar del carnet de conduir B1.
 • Disposar del Nivell C de català.
 • Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Fotocòpia i original de la titulació que s’acredita per al lloc de treball.
 • Fotocòpia i original del certificat de Català, nivell C.
 • Fotocòpia del carnet de conduir B.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Requisits valorables:

 • Experiència en programes d’Ocupació.
 • Formació específica.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

Segons el programa 30 Plus

Jornada:

75% de la jornada

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

Data prevista d’incorporació:

01/10/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Prova tipus test de l’Ordre i la Guia de prescripcions tècniques del programa 30 Plus 2019. Prova pràctica relacionada amb les funcions del lloc de treball, on s’avaluaran els coneixements TIC i coneixements en tasques d’atenció i informació al ciutadà.
 • Test psicotècnic i entrevista personal.
 • Les proves tenen caràcter eliminatori.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).
Actualitzat el 9/9/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

931Q

835W

597P

427Q

310V

660F

359V

581G

804L

612L

208T

562Z

792C

292X

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

150B

Exclosos/es

DNI

Motiu

964M

B, D

655T

G

364E

E, F

677B

C, E

844P

F, G

761H

D, F

615K

B, D, E, F, G

565C

B, D, E, F, G

830P

D, E, F, G

895P

G

Motius d’exclosos/es:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participación en procesos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes:10/09/2019 al 12/09/2019 (horari de registre de 09:00h a 14:00h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 16/09/2019.
 • Inici de les proves: 23/09/2019.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés.

Actualitzat el 16/9/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

931Q

835W

597P

427Q

310V

660F

359V

581G

804L

612L

208T

562Z

792C

292X

364E

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

150B

Exclosos/es

DNI

Motiu

964M

B, D

655T

G

677B

C, E

844P

F, G

761H

D, F

615K

B, D, E, F, G

565C

B, D, E, F, G

830P

D, E, F, G

895P

G

Motiu d’exclusió:
A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Desenvolupament de les proves

S’informa a tots els candidats admesos al procès de selecció que els terminis de les proves es desenvoluparan de la següent manera:

Inici de les proves

Data: 23/09/2019
Hora: 09:00h
Lloc: Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació – Edifici Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Plaça Castell núm 13 - 15 - Planta baixa
43870 Amposta Proves a realitzar:

 • Prova 1: Test de coneixements teòrics
 • Prova 2: Exercici Pràctic ( a partir de les 13.00h)

2on dia de proves

Data: 24/09/2019
Hora: 09:00h
Lloc: Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació – Edifici Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Plaça Castell núm 13 - 15 - Planta baixa
43870 Amposta Proves a realitzar:

 • Prova 1: Test psicotècnic
 • Prova 2: Entrevista personal

Tribunal qualificador

 • President/a Titular:Neus Machado Sorribes
  President/a suplent:Un/a Tècnic/a de PAO
 • Vocal 1 Titular: Sara Porres Barceló
  Vocal 1 suplent:Un/a Tècnic/a de PAO
 • Vocal 2 Titular: Anna De Ramon Senar
  Vocal 2 suplent:Un/a Tècnic/a de PAO
 • Assessors Externs:
  • Psicòleg.
  • Tècnic/a Consorci per a la Normalització Lingüística de les TTEE.

S’informa als/les aspirants al procés que el Tribunal designarà a un dels vocals per exercir les funcions de secretari/ària el/s dies de les proves; els/les assessors externs tindran veu però no vot. La data prevista de publicació dels resultats de les proves serà el: 27/09/2019.

El tribunal qualificador es reserva el dret de canviar aquesta data, en funció dels exàmens a corregir. La prova d’acreditació del nivell de coneixements de català per part dels candidats que han superat les proves i, que no han acreditat estar en possessió del nivell de Català o equivalència, exigit com a requisit imprescindible de titulació de l’oferta, es realitzarà el dia: 27/09/2019.

El Tribunal qualificador es reserva el dret de canviar o eliminar aquesta data, en funció dels/les aspirants que l’hagin de realitzar.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 25/9/2019

Resultats definitius

DNI

Prova 1: Test

Prova 2: Pràctica

Prova 3: psicotècnic i entrevista

Resultats final

835W

3,5

---

---

No apte/a

364E

5,5

3,3

---

No apte/a

597P

5

2,5

---

No apte/a

427Q

6

4,46

---

No apte/a

792C

7

7,63

5,5

20,13

359V

6

2,5

---

No apte/a

581G

7,5

6,01

7,75

21,26

150B

7

4,32

---

No apte/a

208T

5,5

8

8,5

22

292X

5

3,87

---

No apte/a

931Q

6

8,38

6,25

20,63

310V

No presentat/da

     

660F

No presentat/da

     

804L

No presentat/da

     

612L

No presentat/da

     

562Z

No presentat/da

     

S’informa a tots els aspirants que després de les proves realitzades en aquest procés de selecció, la persona proposada per ocupar el lloc de treball és: 208-T

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament