• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va per a la Societat Amposta Serveis Municipals S.L.U

Oferta de treball: Administratiu/va per a la Societat Amposta Serveis Municipals S.L.U

publicat el 03/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat


Aquesta oferta pertany a Societat Amposta Serveis Municipals S.L.U.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/07/2019

Descripció del lloc de treball:

Administratiu/va per a la Societat Amposta Serveis Municipals S.L.U

Categoria:

Administratiu/va

Departament:

Societat Amposta serveis municipals S.L.U

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/07/2019 al 18/07/2019
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 19/07/2019
 • Període d’al·legacions: 22/07/2019 al 26/07/2019
 • Inici de les proves: 29/07/2019

Funcions del lloc de treball:

Tasques administratives relacionades amb el seu lloc de treball, entre altres comptabilitat, control dels horaris del personal, compres, etc

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Formació en Prevenció de riscos
 • Experiència laboral al sector públic
 • Experiència implantant ISO’s

Tipus de contracte:

Temporal. Contracte per servei amb una durada màxima de tres anys.

Durada del contracte:

Durada màxima de 3 anys

Jornada:

Completa (40 hores setmanals)

Horari:

De 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

Retribució mensual bruta aproximada:

1.406,35€

Lloc de treball:

Oficines Brigada Municipal (Polígon Industrial Tosses)

Data prevista d’incorporació:

02/09/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Entrevista

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els interessats han portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h) en els terminis indicats.
Actualitzat el 19/7/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

La relació de candidats presentats és la següent:

DNI

Estat

Observacions

0430A

ADMÈS

 

9025R

EXCLÒS

No acredita la titulació

90005F

ADMÈS

 

0213L

ADMÈS

 

7223L

ADMÈS

 

0226R

ADMÈS

 

7467W

ADMÈS

 

7364E

ADMÈS

 

5562Z

ADMÈS

 

9635T

ADMÈS

 

0202F

EXCLÒS

Titulació no equivalent

0684G

ADMÈS

 

0496T

ADMÈS

 

9903T

ADMÈS

 

9297C

ADMÈS

 

1315S

ADMÈS

 

8236C

ADMÈS

 

4722N

ADMÈS

 

6964M

ADMÈS

 

6146S

ADMÈS

 

0056G

ADMÈS

 

Es concedeixen un període per a al·legacions o per a presentar la documentació pendent i requerida del 22/07/2019 al 26/07/2019.

El dia 26/07/2019 es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos, i s’indicarà l’hora exacta de les entrevistes, i el Tribunal, que es realitzaran:

Dia:  29/07/2019 

Lloc:
Ajuntament d’Amposta
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT Nº 3-4 2on Pis (Sala Saint Jean de la Ruelle)
43870 - AMPOSTA

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/7/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

La relació definitiva dels candidats és:

Candidats/es admesos/es

DNI

Resultat

0430A

Admès/sa

9005F

Admès/sa

0213L

Admès/sa

7223L

Admès/sa

0226R

Admès/sa

7467W

Admès/sa

7364E

Admès/sa

5562Z

Admès/sa

9635T

Admès/sa

0684G

Admès/sa

0496T

Admès/sa

9903T

Admès/sa

9297C

Admès/sa

1315S

Admès/sa

8236C

Admès/sa

4722N

Admès/sa

6964M

Admès/sa

6146S

Admès/sa

0056G

Admès/sa

Candidats/es exclosos/es

DNI

Motiu

9025R

No acredita la titulació

0202F

Titulació no equivalent

S’emplaça als candidats anteriorment citats com a ADMESOS/SES a realitzar la prova entrevista, el proper:

Dia i hora:
29/07/2019 a les 8:30h.

Lloc:     
AJUNTAMENT D’AMPOSTA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT Nº 3-4 2on Pis (Sala Reunions dep. d’Obres)
43870 - AMPOSTA

Tribunal qualificador

 • President: Ramon Noche Arnau
 • Vocal 1: Susanna Vallés Raventós
 • Vocal 2: Sandra Nàgera Fernández

S’informa que es comptarà amb la participació d’un assessor extern per poder donar suport en la prova;  l’assessor extern tindrà veu però no vot.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 29/7/2019

Resultats definitius

Essent les 9:00 hores es constitueix l’òrgan de valoració de les proves convocades per seleccionar una persona per cobrir temporalment (fins un màxim de 3 anys) una plaça d’administratiu/va de la societat Amposta serveis municipals, SLU., i constitució de borsa de treball per a futures vacants.

L’òrgan de selecció resta constituït per:

 • Susanna Vallès Raventòs, funcionària de l’Ajuntament.
 • Sandra Nagera Fernández, funcionària de l’Ajuntament.
 • Ramon Noche Arnau, funcionari de l’Ajuntament, qui realitza les funcions de secretari de l’òrgan de selecció.
 • El Sr. Jordi Caballé Estrada, Coordinador dels serveis al territori, realitza les funcions d’assessor extern de l’òrgan de selecció.

Es crida els i les aspirants admesos/es, compareixent:

Compareixents (DNI)

0005F

0226R

0430A

7223L

9903T

0496T

9297C

7467W

0213L

0056G

7364E

0684G

Pels membres de l’òrgan de selecció es procedeix a realitzar una entrevista a cadascun dels i de les aspirants compareguts, relativa a la seva formació i experiència en tasques semblants a les que han de desenvolupar-se en el lloc de treball, efectuades les quals es formula la relació ordenada dels/de les aspirants de major a menor puntuació:

Identificació (DNI)

Posició resultat entrevista

0056G

1

0213L

2

0226R

3

0430A

4

7364E

5

9297C

6

0496T

7

9903T

8

0005F

9

0684G

10

7223L

11

7467W

12

L’òrgan de selecció proposa:

 1. Contractar per cobrir temporalment (fins un màxim de 3 anys) una plaça d’administratiu/va de la societat Amposta serveis municipals, SLU., a l’aspirant 0056G.

Aspirant seleccionat (DNI)

0056G

 1. La borsa de treball restarà constituïda per les persones que es diuen a continuació i en l’ordre en que han estat relacionades:

Borsa de treball (DNI)

Ordre

0213L

1

0226R

2

0430A

3

7364E

4

9297C

5

0496T

6

9903T

7

0005F

8

0684G

9

7223L

10

7467W

11

I essent aquesta la única funció que els ha estat encomanda donen per acabada la seva actuació i de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els membres de l’òrgan de selecció.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament