• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI) i creació d’una borsa de treball per a futures vacants

Oferta de treball: Professor/a a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI) i creació d’una borsa de treball per a futures vacants

publicat el 10/09/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/09/2018

Descripció del lloc de treball:

Professor/a Escola d’Art i Disseny

Categoria:

A2-19

Departament:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds:12/09/2018 al 18/09/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 19/09/2018.
 • Període d’al·legacions:24/09/2018
 • Inici de les proves: 25/092018

Funcions del lloc de treball:

 • Classes de dibuix artístic, de color i de volum
 • Projectes a l’alumnat de Grau Mitjà i Superior de Disseny Gràfic

Requisits imprescindibles:

 • Grau en Belles Arts
 • Certificat de català C1
 • Nocions de disseny gràfic, dibuix artístic, volum i color

Requisits no imprescindibles:

 • Experiència docent
 • Màster Formació Professorat ESO i Batx, FP i diomes (antic CAP)

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

Sense definir – Baixa de personal

Jornada:

Completa

Horari:

15:00 a 21:30

Retribució mensual bruta aproximada:

1.831€

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Data prevista d’incorporació:

09/10/2018

Observacions (particularitats de la gestió):

Hi ha informació important de l’oferta més avall.


El dia 25 setembre, a les 9 hores, a l’Escola d’Art ( Pl. del Castell), es realitzaran les proves de selecció als candidats que compleixin els requisits imprescindibles de l’oferta. Les proves de selecció consistiran en:

 1. Prova escrita. Els temes a estudiar són:
  - Llum, obra i penombra, el color, proporció, dibuix i composició.
 2. Prova pràctica:
  -Desenvolupar una classe pràctica (projecte curt) a determinar el mateix dia.
 3. Realització d’un test psicotècnic, el qual té el caràcter eliminatori. Per tant, el candidat precisa un APTE.
 4. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.

Les persones en les que la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d’acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.

RESULTATS: Es publicarà la llista dels resultats entre el 26 i el 28 de setembre. El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball de professors/es de l’escola d’art i disseny d’Amposta, amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local.


Publicat el 20/09/2018

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir el lloc de Professor/a a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI d’Amposta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el 18 de setembre de 2018,

Els aspirants admesos queden convocats per a realitzar les proves especificades a les bases el dimarts 25 de setembre a les 9.00 hores a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI (Plaça del Castell, s/n)

ES RESOL:

La llista definitiva d’aspirants amesos i exclosos és la següent :

ADMESOS:

DNI

5233-F

5255-Y

4736-P

8539-R

0954-V

8963-V

5905-R

8483-Z

6141-C

4596-Y

EXCLOSOS:

DNI

Motiu

3759-M

No presenta titulació requerida

actualitzat el 27/09/2018

En les proves realitzades el dimarts 25 de setembre de 2018 a les 9.00 hores, a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI (Plaça del Castell, 43870 Amposta) consistent en la realització d’una prova escrita, una prova pràctica i un test psicotècnic.

Vegeu els resultats finals a continuació:

DNI PROVA ESCRITA PROVA PRÀCTICA PSICOTÈCNIC RESULTATS FINALS
5233-F 4,5 5 - 4,75
5255-Y NP NP NP -
4736-P 7 9 APTE 8
8539-R 9 8 APTE 8,5
0954-V 4,5 5 - 4,75
8963-V 8 7 APTE 7,5
5905-R 4 5 - 4,5
8483-Z 7,5 8 APTE 7,75
6141-C 5 NP NP -
4596-Y NP NP NP -

La borsa es crea només per al curs 2018-2019, en cas que quedi la vacant deserta es recorrerà als integrants de la borsa per ordre de puntuació.

La borsa de treball queda integrada pels següents candidats/es que han superat totes les proves i en l’ordre que consten a continuació:

DNI PROVA ESCRITA PROVA PRÀCTICA PSICOTÈCNIC RESULTATS FINALS
4736-P 7 9 APTE 8
8483-Z 7,5 8 APTE 7,75
8963-V 8 7 APTE 7,5

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament