• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig de Recursos Humans: Resultats proves teòrico-pràctiques

Oferta de treball: Tècnic/a mig de Recursos Humans: Resultats proves teòrico-pràctiques

publicat el 14/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça de Tècnic/a Mig de Recursos Humans, grup A2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Els resultats de les proves teòrico-pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, consistent en 10 preguntes teòriques i dos casos pràctiques, que es van realitzar el dilluns dia 13 de novembre de 2017 a l’Ajuntament d’Amposta han estat els següents:

DNI

TEÒRICA

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC 2

TOTAL FASE OPOSICIÓ

---08334C

14,2

16,25

17,00

47,45

---82834E

10,10

NO APTE/A

 

 

---82627E

10,70

25,25

25,50

61,45

---34647Y

NO APTE/A

 

 

 

Les persones que hagin superat totes les proves, tenen un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta, és a dir fins al divendres dia 24 de novembre de 2017, per presentar els mèrits, tal i com s’especifica a les base específiques publicades al BOPT de Tarragona número 173 de 6 de setembre de 2017. La puntuació màxima de la valoració de mèrits serà de 18 punts d’acord al punt 3.2.1 de les bases.

D’altra banda, els informem que la última prova, consistent en la realització d’una entrevista (punt 3.2.2 de les bases) es realitzarà el dilluns 27 de novembre de 2017 a les 9.30 a l’Ajuntament d’Amposta (Sala Saint Jean – 2on pis, la qual tindrà una puntuació màxima de 2 punts.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament