• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor/a de plàstica del Poble Nou: Acta de les proves de selecció

Oferta de treball: Monitor/a de plàstica del Poble Nou: Acta de les proves de selecció

publicat el 04/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Essent les 9:00 hores de dia 28 de setembre de 2017 es constitueix la comissió per la selecció de la persona per a cobrir temporalment una plaça de monitor/a de plàstica per a l’Escola de Poble Nou del Delta per al curs escolar 2017 - 2018. Comissió que resta constituïda per:

  • Antònia Pérez Ripoll, professora d’ESARDI.
  • Jaume Rosselló Prats, psicòleg.
  • Ramon Noche Arnau, funcionari de la Corporació.

Efectuada oferta de treball al SOC, i presentada pels/per les seleccionats/des la documentació requerida a la convocatòria es declaren admeses les aspirants:

  • *963V.
  • *305G.

Un cop efectuada la primera prova, consistent en respondre una prova de 10 preguntes sobre les matèries previstes a la convocatòria el resultat de la mateixa és el següent:

  • *963V 3,27 punts.
  • *305G 3,38 punts.

Efectuada la segona prova, consistent en una prova de caràcter psicotècnic, aquesta dona el resultat següent:

  • *963V APTA.
  • *305G APTA.

Tot i que la convocatòria no ho preveu, els membres de la comissió de selecció, consideren que no havent-se acreditat per l’aspirant *305G el coneixement de la llengua catalana, i essent aquesta una exigència per aquest tipus de llocs de treball, es deuria realitzar una prova per acreditar el coneixement de la llengua catalana nivell B.

Realitzada per l’aspirant *305G la prova de coneixement de la llengua catalana en data 4 d’octubre de 2017, el resultat de la mateixa és APTA.

A la vista de l’anterior es proposa la contractació de la l’aspirant *305G.

I essent aquesta la únic a escomesa encarregada es dóna per acabada l’actuació i de l’actuat es formula la present acta que signen tots els membres de la comissió de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament