• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Director/a centre d’Art Lo Pati: Oferta de treball

Oferta de treball: Director/a centre d’Art Lo Pati: Oferta de treball

publicat el 16/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Es poden portar els currículums a partir del dijous dia 16 de novembre.
Data màxima de lliurament de currículums pel SOC : divendres 23 de novembre.
Els candidats han de presentar còpia d’estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament, com a màxim el dimecres 29 de novembre. El dia 5 de
desembre, a les 9 h del matí i a l’Ajuntament d’Amposta, es realitzaran les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.
Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

  1. Un test de 10 preguntes relacionades amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. Aquest test és de caràcter eliminatori, valorat com a màxim en 5 punts. El
    candidat/a l’ha de superar com a mínim en 2,5 punts, per poder continuar en la següent prova del procediment de selecció.
  2. Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció.
  3. Realització d’una prova escrita consistent en el desenvolupament d’una proposta de programació anual i línees d’acció i difusió. El candidat/a l’ha de superar com a mínim en 2,5 punts, valorat com a màxim en 5 punts.

En el cas d’empat, prevaldrà qui hagi obtingut més puntuació en la tercera prova. En cas d’un segon empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de selecció, per valorar el currículum i l’experiència dels
candidats/es.
Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.


Descarregar PDF per a imprimir

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament