• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge Museu Terres de l’Ebre: llista d’admesos i exclosos.

Oferta de treball: Conserge Museu Terres de l’Ebre: llista d’admesos i exclosos.

publicat el 17/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Després que la data màxima per lliurar la documentació acreditativa de la formació i experiència laboral era el dia 17 de novembre, els candidats admesos que consten a la llista següent, hauran de presentar-se el dimarts dia 21 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al IES Montsià (c/ Madrid, núm. 35-49, d’Amposta). Hauran d’aportar el DNI original.

 1) Primera prova: realització d’un tipus test de caràcter específic d’un màxim de 20 preguntes, el qual tindrà caràcter eliminatori. Els temes a estudiar d’aquest tipus test són:

  1. a) Nocions bàsiques de funcionament de instal·lacions d’electricitat, aire condicionat i equips electrònics i informàtics.
  2. b) Bones pràctiques en l’atenció al públic en els museus i equipaments patrimonials. 

Els candidats que superin aquesta primera prova, realitzaran la segona prova el dimecres 22 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al IES Montsià (c/ Madrid, núm. 35-49, d’Amposta). 

2) Segona prova: realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.

Els candidats que superin aquesta segona prova realitzaran la última prova, el divendres 24 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al Museu de les Terres de l’Ebre (c/ Gran Capità, núm. 34, d’Amposta) 

3) Tercera prova: Realització d’una prova d’habilitat manual i de manteniment (elèctric, pintura, etc.). 

En cas d’empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la primera prova (tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l’empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l’empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Els candidats sel·leccionats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell B de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement. 

ADMESOS:

DNI

1136-A

0515-Z

3331-R

7251-Q

6675-S

2408-K

9188-K

6166-V

8590-N

0099-W

0773-N

8411-P

6660-W

9471-J

8603-Q

9737-W

1026-R

3957-B

3365-V

1879-M

9242-B

7467-W

8963-V

1300-G

7562-M

1892-H

8656-D

7306-F

2243-V

4312-F

2247-T

7104-K

9856-R

2721-R

7747-Y

 

EXCLOSOS: 

DNI

9670-D

7926-B

6801-K

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament