• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge Museu Terres de l’Ebre: aprovats i suspesos primera prova

Oferta de treball: Conserge Museu Terres de l’Ebre: aprovats i suspesos primera prova

publicat el 21/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

En la prova realitzada avui dimarts dia 21 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al IES Montsià (c/ Madrid, núm. 35-49, d’Amposta), consistent en la realització d’un tipus test de caràcter específic de 20 preguntes, el qual tenia caràcter eliminatori.

Els candidats que constin com a aprovats en la llista següent, realitzaran la segona prova demà dimecres 22 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al IES Montsià (c/ Madrid, núm. 35-49, d’Amposta).

Consistirà en la realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.

Els candidats que superin aquesta segona prova realitzaran la última prova, el divendres 24 de novembre de 2017, a les 9.00 hores, al Museu de les Terres de l’Ebre (c/ Gran Capità, núm. 34, d’Amposta), que consistirà en la realització d’una prova d’habilitat manual i de manteniment (elèctric, pintura, etc.). 

En cas d’empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la primera prova (tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l’empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l’empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Els candidats sel·leccionats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell B de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement. 

APROVATS : 

DNI

QUALIFICACIÓ

1136-A

3,5

3331-R

2,5

2408-K

2,5

6166-V

3,25

8590-N

3

0099-W

2,5

0773-N

2,5

8411-P

3

8603-Q

2,5

1026-R

3,5

3957-B

2,75

1879-M

3,5

9242-B

2,5

7467-W

2,75

8963-V

3,5

7562-M

2,5

1892-H

2,5

7306-F

2,5

2243-V

3

4312-F

2,5

2247-T

2,5

7104-K

2,5

9856-R

2,5

2721-R

2,75

7747-Y

3

NO APROVATS:

DNI

QUALIFICACIÓ

0515-Z

2,25

7251-Q

2,25

9188-K

2,25

9737-W

2,25

1300-G

2

8656-D

1,75

3365-V

1,75

NO PRESENTATS:

DNI

6675-S

6660-W

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament