• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu per a l’Oficina de Gestió Tributària: oferta de treball

Oferta de treball: Auxiliar administratiu per a l’Oficina de Gestió Tributària: oferta de treball

publicat el 11/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Atenció: Aquesta oferta ha estat actualitzada degut a l’existència d’una errada tipogràfica. Podeu consultar l’oferta actualitzada al següent enllaç:

Els interessats s’han d’inscriure al SOC abans del 20 d’octubre. I portar la documentació requerida a Secretaria de l’Ajuntament abans del 27 d’octubre.
Les proves es realitzaran el 31 d’octubre a les 9:00h al Saló de Plens de l’Ajuntament.

  1. Proves a realitzar: es realitzarà una prova tipus test i una pregunta de desenvolupament.
  2. Temari a estudiar: la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -títols preliminars-, procediment administratiu comú Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, -capitol III, eficàcia dels actes-, RDLeg.2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (aprovació d’ordenances i tributs -art. 15 i ss.- i règim jurídic impostos -art.61 a 110) i Llei 5/2003, de 17 de desembre, General Tributària, recàrrecs en executiva -art. 28-, terminis per al pagament -art.62-.
  3. Declaració jurada de no incòrrer en cap supòsit d’irregularitat en la contractació temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.
  4. Titolació, acreditació del nivell C1de català, currículim vitae, DNI.

Descarregar l’oferta: Auxiliar administratiu per a l’Oficina de Gestió Tributària (PDF 264 KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament