Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’aula Unitat d’Escolarització compartida d’Amposta, amb creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar d’aula Unitat d’Escolarització compartida d’Amposta, amb creació de borsa

publicat el 03/08/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/08/2021

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’aula Unitat d’Escolarització compartida d’Amposta, amb creació de borsa

Categoria:

C1-15 (C1.4.0)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Educació - UEC

Llocs de treball oferts:

1 amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/08/2021 al 12/08/2021
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Suport a la docència, educació física i realització de tallers (transversals d’ESO i d’acció tutorial programats per la UEC)

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.654,80 € mensuals bruts a jornada complerta, per 14 pagues

Lloc de treball:

UEC

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

Consultar "Més informació sobre l’oferta"

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

Més informació sobre l’oferta

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen.

Les proves consistiran en:

1.-  Entrevista

Puntuació màxima 10 punts. Serà necessari obtenir mínim 5 punts per a superar-la.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat, desenvolupament, experiència, adaptabilitat al lloc de treball, i competències necessàries per al lloc de treball. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, els aspirants que superin l’entrevista hauran de realitzar una prova executada per un tècnic especialista del CPNL. En cas de no superar-la seran exclosos.

El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball d’Auxiliar d’aula a la UEC AMposta , que tindrà una durada màxima de 2 anys. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Actualitzat el 13/8/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

9336B

4371J

1018W

8471D

2926H

6571V

1236B

6823X

8379P

0906P

7574V

9412S

7560B

7614L

0174A

Admesos/es pendents certificat nivell C1 català

DNI

5428R

6432L

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

1455W

1

1593Q

2

5385P

2

7057C

1

8635B

2

7285P

2

5482H

1

9392V

1

7760L

1

1010C

2

6583Y

2

0130D

1

1377Z

1

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1: Per no aportar la titulació requerida.

2: Per no aportar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (INS131, PDF).

Període d’al·legacions:              del 16/08/2021 al 20/08/2021 (ambdós inclosos)

Durant el període d’al·legacions podeu presentar els documents requerits al Registre de l’Ajuntament d’Amposta de 09.00h a 14.00h, o de forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Important: Si no es presenten al·legacions, el present llistat es considerarà definitiu.

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Sra. Salomé Montserrat Moné
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Neus Serret Lor
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Diana Navarro Vidal
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Convocatòria a les proves

Dia:

26/08/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Unitat d’Escolarització Compartida UEC

C/ Salamanca, 14-18 baixos

43870  Amposta

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/8/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

9336B

4371J

1018W

8471D

2926H

6571V

1236B

6823X

8379P

0906P

7574V

9412S

7560B

7614L

0174A

7285P

7057C

1593Q

1455W

Admesos/es pendents certificat nivell C1 català

DNI

5428R

6432L

7057C

5385P

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8635B

2

5482H

1

9392V

1

7760L

1

1010C

2

6583Y

2

0130D

1

1377Z

1

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1: Per no aportar la titulació requerida.

2:Per no aportar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (INS131, PDF).

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sra. Salomé Montserrat Moné
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Neus Serret Lor
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sra. Diana Navarro Vidal
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Convocatòria a les proves

Dia:

26/08/2021

Lloc:

Unitat d’Escolarització Compartida UEC

C/ Salamanca, 14-18 baixos

43870  Amposta

Es convoca als aspirants admesos a les proves segons es detalla a continuació:

DNI

HORA

9336B

08,00h

4371J

08,10h

1018W

08,20h

8471D

08,30h

2926H

08,40h

6571V

08,50h

1236B

09,00h

6823X

09,10h

8379P

09,20h

0906P

09,30h

7574V

09,40h

9412S

09,50h

7560B

10,00h

7614L

10,10h

0174A

10,20h

5428R

10,30h

6432L

10,40h

7285P

10,50h

7057C

11,00h

1593Q

11,10h

5385P

11,20h

1455W

11,30h

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/8/2021

Resultats procés 

DNI

RESULTAT

ORDRE BORSA

9336B

No presentat/da

 

4371J

No presentat/da

 

1018W

No apte/a

 

8471D

No presentat/da

 

2926H

7

3

6571V

No presentat/da

 

1236B

No apte/a

 

6823X

No presentat/da

 

8379P

No apte/a

 

0906P

No presentat/da

 

7574V

6

5

9412S

6,5

4

7560B

9

1

7614L

5

6

0174A

8

2

5428R

No apte/a

 

6432L

No presentat/da

 

7285P

No presentat/da

 

7057C

No apte/a

 

1593Q

No apte/a

 

5385P

No apte/a

 

1455W

No presentat/da

 

 

El Tribunal proposa per a la seva incorporació al aspirant que ha obtingut major puntuació, sent el DNI 7560B. La resta d’aspirants que han superat l’entrevista passen a formar part de la borsa i podran ser cridats a incorporar-se per estricte ordre de puntuació en el cas que es produeixin vacants per al lloc de treball d’auxiliar d’aula a la UEC o altres similars al de que es objecte la convocatòria.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies