Oferta de treball: Tècnic/a de Turisme interí

publicat el 23/02/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/02/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de Turisme

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Turisme

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 24/02/21 al 23/03/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

26.874,60

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases.

Sol-licitud participacio processos seleccio.


Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-01134, de data 16/02/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.


Descarregar document (PDF)a

Actualitzat el 29/3/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 643/2021 i de data 29-03-2021, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

2466S

8857N

4736N

3675M

8037Y

1135W

2153P

8015T

1671W

4728T

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català

DNI

6246R

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

7778G

No aporta la titulació requerida imprescindible

5910G

No aporta la titulació requerida imprescindible

7282D

No aporta la titulació requerida imprescindible

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 30-03-2021 al 14-04-2021 (ambdós inclosos).

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 838/2021 i de data 20-04-2021, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

2466S

8857N

4736N

3675M

8037Y

1135W

2153P

8015T

1671W

4728T

5910G

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català i nivell superior de llengua castellana

DNI

6246R

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

7778G

No aporta la titulació requerida imprescindible

7282D

No aporta la titulació requerida imprescindible

Inici de les proves: 07/06/2021

S’informa a tots/es els/les aspirants que en la propera publicació s’informarà de la composició del Tribunal qualificador i del lloc on es realitzaran les proves.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/5/2021

Convocatòria proves i Tribunal procés de selecció

Convocatòria de les proves:

Dia:

07/06/2021

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº6, Planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Fase d’oposició: coneixements teòrico pràctics (segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria)

Prova 1: preguntes teòriques, de caràcter obligatori i eliminatori. En finalitzar aquesta prova el Tribunal informarà als/les aspirants del resultat de la mateixa (segons el punt 3.1.2. - A de les bases de la convocatòria).

Prova 2: prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori (segons el punt 3.1.2. B - de les bases de la convocatòria).

Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2.1. de les bases de la convocatòria)

El Tribunal qualificador informarà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició, de l’hora de l’entrevista.

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Maite Subirats Argentó (Tècnica de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta)
 • Suplent: Àngel Montes i Forcadell (Tècnic de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta)

Vocal 1:

 • Titular: Albert Folch Giró ( Responsable d’unitat Patronat de Turisme Dip.Tarragona a les TTEE)
 • Suplent: Susanna González López (Tècnica Patronat de Turisme Dip. Tarragona )

Vocal 2:

 • Titular: Joaquim Queral (Tècnic Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc)
 • Suplent: Àlex Farnós ( Director Museu Terres de l’Ebre)

Vocal 3:

 • Titular: Gemma Bó Franch ( Tècnica de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Deltebre)
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats (Tècnica de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta)

Vocal 4:

 • Titular: Mª Belen Gilabert Labernia (Membre EAPC)
 • Suplent: Lucia Ramia Loriente (Membre EAPC)

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions:

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/5/2021

Proves LLENGÜES OFICIALS

En relació al procés de selecció que ens ocupa, s’informa als/les aspirants que les proves de llengües oficials (3.1.1. i 3.1.2. de les bases) es portaran a terme un cop realitzades les proves de coneixements teòrico-pràctics (3.1.3. de les bases), i en funció de si els/les aspirants que  han superat aquestes últimes, han acreditat o no estar en possessió dels nivells requerits en les bases de la convocatòria, que són els següents:

Prova de coneixement de català: nivell C1

Prova de coneixement de llengua castellana: nivell superior

Prova de coneixement de llengua anglesa: nivell B2

Prova de coneixement de llengua francesa: nivell B1

 

Un cop corregides les proves de coneixements teòrico-pràctics, s’informarà als/les aspirants dels resultats per mig d’una publicació a la corresponent oferta de treball a la web www.amposta.cat i posterior convocatòria per a realitzar les proves de llengües oficials, si s’escau.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/6/2021

Resultat proves fase d’oposició procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 07/06/2021 ha estat el següent:

                                                                                                                         PUNTUACIÓ

DNI

PROVA TEST

CAS PRÀCTIC 1

CAS PRÀCTIC 2

TOTAL

6826F

No apte/a

-

-

-

2466S

No presentat/da

-

-

-

8857N

No apte/a

-

-

-

4736N

No presentat/da

-

-

-

3675M

No apte/a

-

-

-

8037Y

No presentat/da

-

-

-

1135W

17

18

17

52

2153P

No apte/a

-

-

-

8015T

No presentat/da

-

-

-

1671W

18

12

No apte/a

-

4728T

No presentat/da

-

-

-

5910G

No apte/a

-

-

-

6246R

No presentat/da

-

-

-

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 1135-W, ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició, atès que té acreditada amb titulació el nivell de les llengües exigit en les bases de la convocatòria.

Fase de concurs. Presentació de mèrits.

L’Aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits que consideri oportuns.

Un cop valorats  els mèrits es citarà a l’aspirant per a realitzar la prova entrevista.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/6/2021

Resultat final proves 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat final de les proves realitzades ha estat el següent:

DNI

OPOSICIÓ

CONCURS

TOTAL

1135W

52,00

23,03

75,03

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 1135-W per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per no haver-hi cap aspirant més que hagi superat el procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies