Oferta de treball: Tècnic/a de Joventut interí

publicat el 23/02/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/02/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de Joventut

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Joventut

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 24/02/21 al 23/03/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

26.654,45 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases.

Sol-licitud participacio processos seleccio.

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-01130, de data 16/02/2021. Adjuntem el PDF de la publicació. 


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 29/3/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 648/2021 i de data 29-03-2021, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8784E

5934X

6183Z

1373Y

3988Q

2466S

3183P

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català

DNI

1010C

5428R

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

9188K

No aporta la titulació requerida

3150B

No aporta la titulació requerida

2937E

No aporta la titulació requerida

8379P

No aporta la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 30-03-2021 al 14-04-2021 (ambdós inclosos).

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 871/2021, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8784E

5934X

6183Z

1373Y

3988Q

2466S

3183P

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català

DNI

1010C

5428R

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

9188K

No aporta la titulació requerida

3150B

No aporta la titulació requerida

2937E

No aporta la titulació requerida

8379P

No aporta la titulació requerida

Convocatòria de les proves:

Dia:

14/05/2021

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna (2on pis)

Carretera Simpàtica, nº 6

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Fase d’oposició: coneixements teòrico pràctics (segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria)

Prova 1: prova teòrica, 30 preguntes tipus test, de caràcter obligatori i eliminatori (segons el punt 3.1.3 A) de les bases de la convocatòria). En finalitzar aquesta prova el Tribunal informarà als/les aspirants del resultat de la mateixa

Prova 2: prova pràctica, 2 supòsits pràctics, de caràcter obligatori i eliminatori (segons el punt 3.1.3. B) de les bases de la convocatòria).

 

Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2.1. i punt 3.2.2. de les bases de la convocatòria).

El Tribunal qualificador informarà dels resultats de les proves finals de la fase d’oposició, i es publicaran a la web www.amposta.cat a l’oferta corresponent, donant un període de 10 dies  naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació. En una propera publicació es convocarà als aspirant que hagin superat la fase d’oposició per realitzar l’entrevista. 

S’informa a tots/es els/les aspirants que en la propera publicació s’informarà de la composició del Tribunal qualificador. 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/5/2021

Tribunal procés de selecció

Tribunal qualificador:

Preident/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Ramón Noche Arnau

Vocal 1:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2:

 • Titular: Lala Escriva Pons
 • Suplent: Julio Solé Subirats

Vocal 3:

 • Titular:  Xavier Mèlich Porres
 • Suplent:  Lídia Alfara Subirats

Vocal 4:

 • Titular: un/a Membre EAPC
 • Suplent: un/a Membre EAPC

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions:

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/5/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 14/05/2021 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

ENTREVISTA

TOTAL

8784E

Presentat/da

17

No apte/a

-

-

-

5934X

Presentat/da

24

10,75

16,66

4,5

55,91

6183Z

No presentat/da

-

-

-

-

-

1373Y

No presentat/da

-

-

-

-

-

3988Q

No presentat/da

-

-

-

-

-

2466S

Presentat/da

19

No apte/a

-

-

-

3183P

No presentat/da

-

-

-

-

-

1010C

No presentat/da

-

-

-

-

-

5428R

Presentat/da

17

No apte/a

-

-

-

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 5934-X, ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs. Presentació de mèrits.

L’Aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits que consideri oportuns.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies