• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

Oferta de treball: Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

publicat el 01/03/2021

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/03/2021

Nom de l’oferta de treball:

Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

Categoria:

C

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Governació

Llocs de treball oferts:

2 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 28/02/21 al 19/03/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució anual bruta:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud participacio processos selecció

Declaració de Mèrits

Declaració Responsable

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-01252, de data 12/02/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 16/4/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En data 15 d’abril de 2021, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 781/2021, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9590M

8844R

8364H

8650Z

8446Y

4219N

8328V

7264R

0407S

9887M

1678C

1629D

4627Q

5251W

6174Q

4515W

7896Q

2686J

2153P

5033Z

8166W

1338Z

8264V

0702Q

0791G

1628P

5638K

3743Y

8361F

9764Y

3089V

3886Y

8746J

5627B

6791R

7354A

Exclosos/es:

DNI

Motiu exclusió

6508N

1.5 / 1.6 / 1.7

7237X

1.7

5845J

1.3

9691A

1.2 / 1.3

1659Q

1.4 /1.5 / 1.6

0110Y

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6

8068L

1.2 / 1.5/ 1.4

7396P

1.5 / 1.6

4475A

1.5 / 1.6

4161B

1.7

5795M

1.2 / 1.4

8041R

1.2

0750Q

1.7

2908C

1.1

1709L

1.2

4896J

1.2

4701K

1.5 / 1.6

9012X

1.2 / 1.5 / 1.7

6471A

1.5 / 1.6

7711R

1.3 / 1.4 / 1.5 / 2.1 / 2.2 /2.6

7834P

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3566L

1.1 / 1.7

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

0.0 Fora de termini

 

MANCA DOCUMENTACIÓ:

 

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permis de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca certificat de nivell de català

1.5 Manca Annex 5 Declaració de mèrits

1.6 Manca Annex 6 Declaració responsable

1.7 Manca sol.licitud de participació de processos selectius

 

 

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

 

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF certificat de nivell de català

2.5 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits

2.6 No format PDF Annex 6 Declaració responsable

2.7 No format PDF sol.licitud de participació de processos selectius

Període d’al·legacions i esmena: del 17/04/2021 al 26/04/2021 (ambdós inclosos)

Si no es presenten esmenes o al·legacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova 1:

Coneixements llengua catalana*

Dia:

11/05/20221

Hora:

10:00h

Lloc:

Plaça del Ajuntament, 3-4

Segon Pis. Sala Sant -Jean

Amposta, 43870

*Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini d’esmena, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 

Prova 2 i 3:

Cultura general i prova teòrica

Dia:

12/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 4:

Aptitud física

Dia:

12/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

Pavelló 1, pista coberta

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

13/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

A determinar

 

Prova 6:

Tema a desenvolupar

Dia:

14/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

A determinar

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • L’accés als recintes on es realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President
  • Titular: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Francisco Manuel Palacios Sanchez, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
 • Vocals
  • Titular: Jonnathan Bonet Franch, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Víctor Casanova Drago, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Titular: Montse Barceló Morera, Tècnica designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Suplent: Josep Albiol Fraile, Tècnic suplent designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Titular: Santiago Rodríguez Llombart, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Suplent: Alfonso Domingo Gonzalez , Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 • Secretària
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament