• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’Aula per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Oferta de treball: Auxiliar d’Aula per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

publicat el 20/01/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/01/21

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar d’aula Unitat d’Escolarització Compartida Amposta

Categoria:

C1

Departament:

Àrea d’Educació – Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 

 • Presentació de les sol·licituds: 21/01/2021 al 29/01/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Suport a la docència, educació física i realització de tallers (transversals d’ESO i d’acció tutorial programats per la UEC).

Requisits imprescindibles:

Requisits

no imprescindibles/Desitjables:

 • Grau o Diplomatura d’Educació Social.
 • Experiència professional en centres de menors (CRAE / CA / CREI) i/o aules/centres especialitzats en diversitat educativa ( UEC /USEE / AIS / AO /CEE ).
 • Docència a instituts i/o escoles amb experiència en tractament de la diversitat a l’aula.
 • Experiència laboral amb adolescents en situació d’exclusió i/o marginació social .
 • Experiència laboral amb adolescents que presenten trastorns de la conducta.
 • Coneixement i/o experiència envers el TDAH.
 • Coneixement i/o experiència envers el Trastorn Mental Greu.
 • Coneixement i/o experiència envers les socioaddiccions: Toxicomanies + addiccions comportamentals.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de les necessitats

Lloc de treball:

UEC Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Observacions (particularitats de la gestió)

Hi ha informació important de l’oferta a la pàgina següent.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta 

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen.

Les proves consistiran en:

1.- PROVA ESCRITA

Casos pràctics a desenvolupar. 10 punts.

2.- ENTREVISTA

Serà una entrevista per competències on es valorarà l’adaptació dels aspirant a les funcions del lloc de treball i els mèrits de la seva trajectòria personal. 5 punts.

En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades hauran de realitzar una prova executada per un tècnic especialista del CPNL

El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball d’Auxiliar d’aula a la UEC AMposta , amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Actualitzat el 3/2/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

5425S

0266A

2446J

4341N

5449E

7179G

1352M

7019Z

2997T

5883J

1113G

5884Z

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8780K

1

8689F

1 i 2

6742W

1 i 2

Motiu d’exclusió:

    1: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

    2: No aporta documentació

 

Període d’al·legacions: del 4/02/2021 al 8/02/2021 (ambdós inclosos)

Durant el període d’al·legacions podeu presentar els documents requerits al Registre de l’Ajuntament o de forma telemàtica, de 09.00h a 14.00h.

Important: Si no es presenten al·legacions el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria a les proves

Dia:

11/02/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Unitat d’Escolarització Compartida UEC

C/ Salamanca, 14-18 baixos

43870  Amposta

Important:

Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

5425S

0266A

2446J

4341N

5449E

7179G

1352M

7019Z

2997T

5883J

1113G

5884Z

Exclosos/es 

DNI

8780K

8689F

6742W

Convocatòria a les proves

Dia:

11/02/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Unitat d’Escolarització Compartida UEC

C/ Salamanca, 14-18 baixos

43870  Amposta

Tribunal qualificador:

 • President/a:        Salomé Monserrat Monné
 • Vocal 1:                Jesús Díez Cobertera
 • Vocal 2:                Maria Barbarà Baiges

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/2/2021

Resultats proves

S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els resultats de les proves realitzades dia 11-02-2021, han estat els següents:

DNI

Cas pràctic

Entrevista

Puntuació total

Admissió a la borsa

2446J

9

4

13

Apte/a

2997T

7

3

10

Apte/a

4341N

6

1

7

No apte/a

1113G

5

1,5

6,5

No apte/a

5884Z

0

-

-

No apte/a

El tribunal qualificador fa constar en la seva acta que la borsa queda constituïda amb el següent ordre:

DNI

Ordre de la borsa

2446J

1

2997T

2

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament