• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Integrador/a de l’àrea de serveis socials amb caràcter temporal

Oferta de treball: Integrador/a de l’àrea de serveis socials amb caràcter temporal

publicat el 16/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

16/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal (laboral interí) el lloc de treball de Integrador/a de l’àrea de serveis socials, i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C1-15

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1 lloc amb incorporació immediata (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 17/12/2020 al 05/01/2021
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases del procés selectiu publicades al BOPT:  BOPT

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Serveis socials

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 14/1/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

8429N

2601S

0174A

9116A

0153D

Admesos/es pendent acreditar nivell de català

DNI

5698H

Exclosos/es:

 No n’hi ha

 

S’informa a tots els candidats/es dels següents terminis:

Període d’al·legacions i esmena: del 15/01/20201 al 28/01/2021

Si no es presenten esmenes o al·legacions aquest llistat esdevindrà definitiu.

Properament es publicarà una nova actualització amb el Tribunal qualificador del procés selectiu i la data d’inici de les proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es, convocatòria de les proves i Tribunal qualificador

Admesos/es

DNI

8429N

2601S

0174A

9116A

0153D

5698H

Exclosos/es:

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

22/02/2020

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6, 2on pis

43870 Amposta

Hora:

09:30h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Prova coneixements teòrics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.A de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova coneixements pràctics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.B de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2: entrevista

Segons consta en la base Tercera 3.2.2 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Prova 3: valoració de mèrits

Segons consta en la base Tercera 3.2.1 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular: Gisela Ferré Pla
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Anna Palacios Conde
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Lídia Lázaro Armela
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Assessors tècnics (amb veu i sense vot)

 • Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/2/2021


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 12/2/2021

ANUNCI

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

 

Vist l’anunci publicat al BOPT CVE 2021-01024 de data 12/02/2021, on s’informa d’un error material a les bases del present procés selectiu, referent al nivell de titulació, s’obre de nou el procés d’inscripcions, el qual tindrà lloc entre el  13 de febrer i el 4 de març.

Es recomana consultar la publicació al BOPT per a més informació.


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 8/3/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

8429N

2601S

0174A

9116A

0153D

5698H

5234F

9835D

8379P

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català

DNI

0721S

Exclosos/es:

No n’hi ha

S’informa a tots/es els/les aspirants del període d’esmena: del 09-03-2021 al 22-03-2021 (ambdós inclosos).

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/3/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 602/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8429N

2601S

0174A

9116A

0153D

5698H

5234F

9835D

8379P

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell C1 de català

DNI

0721S

Convocatòria a les proves: 1, 2 i 3

Dia:

30/03/2021

Lloc:

Edifici Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

Plaça del Castell,  s/n Baixos – Sala d’Escacs

43870 Amposta

Hora:

09:00h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Prova coneixements teòrics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.A de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova coneixements pràctics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.B de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2: entrevista

Segons consta en la base Tercera 3.2.2 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Prova 3: valoració de mèrits

Segons consta en la base Tercera 3.2.1 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Convocatòria prova 4:  Nivell C1 de Català

A determinar

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular: Anna Palacios Conde
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Gisela Ferré Pla
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Cinta Peris Domingo
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Assessors tècnics (amb veu i sense vot)

 • Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/3/2021

Resultat parcial de les proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades fins ara és el següent:

DNI

Prova tipus test

Cas pràctic

Entrevista

TOTAL

8429N

No presentat/da

-

-

-

2601S

No apte/a

-

-

-

0174A

No apte/a

-

-

-

9116A

22,75

21

5

48,75

0153D

29,75

30

5

64,75

5698H

No apte/a

-

-

-

5234F

No apte/a

-

-

-

9835D

No presentat/da

-

-

-

8379P

19,25

No apte/a

-

-

0721S

No apte/a

-

-

-

Període per presentació de mèrits: del 01/04/2021 al 10/04/2021 (segons s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria).

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/4/2021

Resultats definitius proves procés de selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat final de totes les proves és el següent:

DNI

Prova tipus test

Casc pràctic

Entrevista

Mèrits

TOTAL

9116A

22,75

21

5

3,42

48,75

0153D

29,75

30

5

11,8

64,75

El Tribunal qualificador proposa per ocupar la plaça objecte de la convocatòria a l’aspirant Amb DNI número i lletra acabats

en 0153-D.

Pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, es constitueix per estricte ordre de puntuació, quedant de la següent manera:

Ordre Borsa

DNI

1

0153D

2

9116A

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament