• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Educador/a Social de l’àrea de serveis socials amb caràcter temporal

Oferta de treball: Educador/a Social de l’àrea de serveis socials amb caràcter temporal

publicat el 16/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

16/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal (laboral interí) el lloc de treball de Educador/a social, i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

A2-19

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1 lloc amb incorporació immediata (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 17/12/2020 al 05/01/2021
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases del procés selectiu publicades al BOPT: BOPT

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Serveis socials

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Actualitzat el 16/12/2020


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 14/1/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

9276V

8429N

8193X

2324H

7334S

4371J

8718E

5848H

6047W

Exclosos/es:

 No n’hi ha

 S’informa a tots els candidats/es dels següents terminis:

Període d’al·legacions i esmena: del 15/01/20201 al 28/01/2021

Si no es presenten esmenes o al·legacions aquest llistat esdevindrà definitiu.

Properament es publicarà una nova actualització amb el Tribunal qualificador del procés selectiu i la data d’inici de les proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es, convocatòria de les proves i Tribunal qualificador 

Admesos/es

DNI

9276V

8429N

8193X

2324H

7334S

4371J

8718E

6047W

5848H

Exclosos/es:

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

22/02/2020

Lloc:

Edifici el Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6, (baixos)

43870 Amposta

Hora:

09:00h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Prova coneixements teòrics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.A de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova coneixements pràctics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.B de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2: entrevista

Segons consta en la base Tercera 3.2.2 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Prova 3: valoració de mèrits

Segons consta en la base Tercera 3.2.1 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular: Gisela Ferré Pla
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Anna Palacios Conde
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Lídia Lázaro Armela
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Assessors tècnics (amb veu i sense vot)

 • Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/3/2021

Resultats parcial proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades fins ara és el següent:

DNI

Prova tipus test

Casc pràctic

Entrevista

TOTAL

9276V

31,5

25

5

61,5

8429N

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

8193X

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

2324H

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

7334S

26,25

18

4

48,25

4371J

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

8718E

NO APTE/A

-

-

-

6047W

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

5848H

NO PRESENTAT/ADA

-

-

-

Període per presentació de mèrits: del 05/03/2021 al 14/03/2021 (segons s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria).

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/3/2021

Resultat finals proves

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades ha estat el següent:

DNI

Prova tipus test

Casc pràctic

Entrevista

Mèrits en formació

Mèrits per treball

TOTAL

9276V

31,5

25

5

6,7

4,34

72,54

8429N

No presentat/da

-

-

-

-

-

8193X

No presentat/da

-

-

-

-

-

2324H

No presentat/da

-

-

-

-

-

7334S

26,25

18

4

4,8

3,24

56,29

4371J

No presentat/da

-

-

-

-

-

8718E

No apte/a

-

-

-

-

-

6047W

No presentat/da

-

-

-

-

-

5848H

No presentat/da

-

-

-

-

-

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 9276-V per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent manera, per rigorós ordre de puntuació:

ORDRE

DNI

PUNTUACIÓ

1

9276V

72,54

2

7334S

56,29

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament