• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va d’Intervenció amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va d’Intervenció amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

publicat el 03/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Auxiliar Administratiu/va d’Intervenció i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C2-14

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Intervenció

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/12/2020 al 10/12/2020
 • Període d’al·legacions: 1 dia hàbil a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 15/12/2020

Funcions del lloc de treball:

Funcions d’auxiliar administratiu/va relacionades amb el lloc de treball

Requisits imprescindibles:

  

Requisits valorables:

Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior en administració i finances

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta 

El procés de selecció  consistirà en una prova teòrica-pràctica de comptabilitat pública i funcions relacionades, amb caràcter eliminatori (puntuació màxima 8 punts), i una entrevista per competències (puntuació màxima 2 punts).

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Auxiliar Administratiu/va Intervenció.

El Tribunal qualificador restarà format per:

 • President/a: Sra. Montse Ferré Peris
 • Vocal: Sra. Isabel Panisello Pech
 • Vocal: Sra. Marian Arasa Ventas
Actualitzat el 11/12/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7868C

8040P

0172R

2922B

7793Z

5149C

6669T

0141Z

5178K

8324X

6597P

4662M

2925K

8117N

8874Z

1769K

1764A

2030B

5169G

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

1679L

2937E

7153N

1378X

7614L

8054E

4385W

5638K

Exclosos/es:

DNI

MOTIU

8755W

A, B

4337M

A, B

 MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

      A: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

      B: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent

 S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

Període d’al·legacions i esmena: del 14/12/2020 fins a les 14.00h (tant en forma telemàtica com presencial)

Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:   14/12/2020, a partir de les 14.00h

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

15/12/2020

Lloc:

Edifici el Casal – Sala Teatre (planta baixa)

Carretera Simpàtica nº 6

43870 Amposta

Hora:

08:30h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Es concedirà el temps màxim de 2 hores per a realitzar una prova teòrico-pràctica  de comptabilitat pública i funcions relacionades (puntuació màxima 8 punts).

 En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (entrevista per competències)

Es realitzarà l’entrevista per competències ( puntuació màxima 2 punts) al mateix edifici El Casal d’Amposta, aula d’informàtica.

 En acabar aquesta prova es procedirà a la valoració de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 3 (nivell C1 de català)

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català, i que han superat les proves 1 i 2.

Dia, hora i lloc :

A determinar

 Tribunal qualificador:

 • President/a: Sra. Montse Ferré Peris
 • Vocal 1: Sra. Marian Arasa Ventas
 • Vocal 2: Sra. Isabel Panisello Pech

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/12/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7868C

8040P

0172R

2922B

7793Z

5149C

6669T

0141Z

5178K

8324X

6597P

4662M

2925K

8117N

8874Z

1769K

1764A

2030B

5169G

4385W

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

1679L

2937E

7153N

1378X

7614L

8054E

5638K

 Exclosos/es:

DNI

MOTIU

8755W

A, B

4337M

A, B

 MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 A: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

B: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

15/12/2020

Lloc:

Edifici el Casal – Sala Teatre (planta baixa)

Carretera Simpàtica nº 6

43870 Amposta

Hora:

08:30h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Es concedirà el temps màxim de 2 hores per a realitzar una prova teòrico-pràctica  de comptabilitat pública i funcions relacionades (puntuació màxima 8 punts).

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (entrevista per competències)

Es realitzarà l’entrevista per competències ( puntuació màxima 2 punts), al mateix edifici El Casal d’Amposta, aula d’informàtica.

 En acabar aquesta prova es procedirà a la valoració de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 3 (nivell C1 de català)

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català, i que han superat les proves 1 i 2.

 

Dia, hora i lloc :

A determinar

Tribunal qualificador:

 President/a: Sra. Montse Ferré Peris

Vocal 1: Sra. Marian Arasa Ventas

Vocal 2: Sra. Isabel Panisello Pech

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

 

Actualitzat el 15/12/2020

Resultat proves procés selecció

 S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades avui dia 15-12-2020 ha estat el següent:

DNI

Resultat prova 1

Resultat prova 2

Puntuació total

7793Z

No apte/a

-

-

5178K

No apte/a

-

-

8324X

No apte/a

-

-

4662M

6,7

2

8,7

2925K

No apte/a

-

-

8874Z

No apte/a

-

-

1769K

No apte/a

-

-

1764A

No apte/a

-

-

2030B

No apte/a

-

-

5169G

No apte/a

-

-

2937E

No apte/a

-

-

7614L

No apte/a

-

-

El Tribunal qualificador proposa com a aspirant a ocupar el lloc de treball de l’oferta que ens ocupa al candidat amb DNI finalitzat amb número .... 4662M.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per haver-hi només un aspirant que ha superat les dues proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament