• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball: responsable d’Esports i del Centre de Tecnificació (TANCADA)

Oferta de treball: Oferta de treball: responsable d’Esports i del Centre de Tecnificació (TANCADA)

publicat el 02/11/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca una persona amb coneixements en ciències de l'activitat física i l'esport, amb capacitat de gestionar i amb un nivell de llengua anglesa elevat com a responsable d'Esports i del Centre de Tecnificació. Què ha de fer el treballador/a? Dirigir i gestionar l'Àrea d'Esports i el Centre de Tecnificació. Elaborar i coordinar projectes i fer-ne el seguiment i control. També promocionar i coordinar la Destinació de Turisme Esportiu. Requisits imprescindibles del perfil professional: Grau o llicenciatura en ciències de l'activitat física i l'esport.
 • Inscriure's a l'oferta al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Amposta, com a molt tard el dia 6 de novembre de 2015, adjuntant en tot cas el currículum.
 • Els candidats que s'incriguin via SOC, el SOC haurà d'enviar els currículums dels candidats que s'ajustin a l'oferta com a molt tard el dia 6 de novembre de 2015, al correu: mfornos@amposta.cat.
 • Els interessats hauran d'aportar al Departament de Secretaria municipal còpia d'estar en possessió dels títols requerits i establerts com a imprescindibles com a molt tard el dia 11 de novembre de 2015.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
 • S'haurà d'acreditar el coneixement de la llengua catalana (C1).
Requisits no imprescindibles: No és imprescindible està inscrit al SOC. Característiques de l'oferta:
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues): 2.500€/mes
 • Jornada: 7.30 h.
 • Tipus de contracte: laboral temporal
 • Durada del contracte: 01/12/15 fins 31/05/16
 • Possibilitat de pròrroga: Sí
 • Nombre de llocs oferts: 1
 • Nivell professional: llicenciat/da o Grau
Observacions: La selecció consistirà en la realització de 2 proves de caràcter eliminatori, les quals s'hauran de superar cadascuna per tots els candidats per continuar en el procés selectiu. Al final hi haurà una baremació de mèrits. La no superació d'alguna de les dos proves implica l'exclusió del candidat de finalitzar el procediment de selecció. La determinació del lloc dels dos exàmens, i del dia de la realització del segon examen, s'anunciaran en la pàgina web de l'Ajuntament, amb una antel·lació mínima de 24 hores. La primera prova de llengua anglesa, es realitzarà el divendres, dia 13 de novembre a les 9:00h. Les proves són les següents:
 • Realització d'una prova de llengua anglesa, la qual té el caràcter eliminatori i, caldrà superar-la per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. ( Puntuació màx. 3,5 punts sobre 10 )
 • Realització d'una segona prova específica amb continguts sobre l'activitat física i l'esport, d'alt rendiment i de gestió. ( Puntuació màx. 3,5 punts sobre 10 )
 • Baremació de mèrits. Es comptabilitzaran els màsters i postgraus que fagin referència al món de l'esport i a la gestió. Per cada postgrau es valorarà amb 0,25 punts, i per cada màster 0,50 punts i, si aquests màsters són d'alt rendiment esportiu i de gestió 1 punt. ( Puntuació màx. 3 punts. sobre 10 )
En cas d'empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació temporal, el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la segona prova (de caràcter específic). En cas d'empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l'empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament