• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball: Educador/a social UEC (TANCADA)

Oferta de treball: Oferta de treball: Educador/a social UEC (TANCADA)

publicat el 26/06/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

Les proves que hauran de superar els candidats/ates es realitzaran el dia 23 de juliol de 2015, a les 9:00h a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Cadascuna de les proves tindrà el caràcter d'eliminatòri i consistiran en:
 1. Un Test Psicotècnic de personalitat i salut mental, de caràcter eliminatori. Per a superar-lo caldrà obtenir la qualificació d'APTE.
 2. Desenvolupament d'una Prova Escrita eliminatòria consistent en un test de 20 preguntes, com a màxim, de programes de Diversificació Curricular. El qual tindrà una qualificació màxima de 10 punts i, per a superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 5 punts.
 3. Supòsit pràctic de caràcter eliminatori sobre un cas que es pot trobar en el desenvolupament de la seva feina, el qual tindrà una qualificació màxima de 10 punts i, per a superar-lo caldrà obtenir un mínim de 5 punts. En cas d'empat entre dos o més candidats, guanyarà l'oferta de treball el candidat/a que hagi obtingut una qualificació superior en el Supòsit Pràctic. En cas de donar-se un segon empat, el tribunal optarà per realitzar la prova que consideri oportuna entre els candidats que persisteixi l'empat, inclús podent-se valorar una entrevista individualitzada en cadascun dels candidats.
Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Grau en Educació Social.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
 • Els candidats/ates seleccionats prèviament pel SOC hauran de lliurar còpia del Títol de Grau d'Educador Social o equivalent, al departament de serveis socials de l'Ajuntament ubicat al C/ Sant Roc com a màxim el dia 17 de juliol de 2015.
 • El SOC haurà de lliurar els 10 currículums que compleixin els requisits indispensables per a aquesta oferta de treball, com a molt tard el dia 9 de juliol de 2015.
Requisits no imprescindibles
Grau de Magisteri, coneixements en llengua anglesa i experiència laboral com a docent amb adolescents en situació d'exclusió i marginació social i transtorns conductals.
Característiques de l'oferta
 • Retribució mensual bruta aproximada: 709,86€/mes 
 • Jornada: 3 hores/dia 
 • Tipus de contracte: laboral temporal a temps parcial 
 • Durada del contracte: 1/9/15 fins 30/06/16 
 • Possibilitat de pròrroga: NO 
 • Nombre de llocs oferts: 1
 • Data prevista d'incorporació: 1 de setembre de 2015 
 • Adreça de lloc de treball: Valladolid, 14

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament